Arhiviranje dokumentov je ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Organiziranje in varno hranjenje dokumentov zagotavlja enostaven dostop do potrebnih informacij in pomaga pri načrtovanju naslednjih korakov. Digitalizacija dokumentov in uporaba programske opreme za arhiviranje lahko znatno izboljšata proces arhiviranja in dostopanja do dokumentov.

Arhiviranje dokumentov Kako organizirati in varno hraniti vaše podatke z digitalizacijo

Kaj je arhiviranje dokumentov?

Arhiviranje dokumentov je proces, s katerim se dokumenti hranijo in organizirajo na način, da so:

 • dostopni, 
 • varni 
 • ustrezno označeni.

Cilj arhiviranja je zagotoviti dolgoročno ohranitev dokumentov in zagotavljanje dostopa do njih za potrebe zakonodaje, zgodovine in evidence poslovanja.

Proces arhiviranja zajema več korakov, od urejanja in razvrščanja dokumentov, do varnega hranjenja in digitalizacije. Organizacija dokumentov je ključnega pomena, saj omogoča hiter in enostaven dostop do potrebnih informacij. Dokumenti se lahko razvrščajo po kategorijah, kot so:

 • projekti, 
 • potni nalogi, 
 • računi, 
 • pogodbe, 
 • itd.

Varno hranjenje dokumentov je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti podatkov in zaščito pred izgubo ali krajo. Dokumenti se lahko hranijo v fizičnih arhivih, ki so dobro zaščiteni in kontrolirani, ali v elektronski obliki na varnih strežnikih. Digitalizacija dokumentov omogoča lažji dostop in varno hranjenje v obliki elektronskih datotek.

Upravljanje arhiva je pomemben del procesa arhiviranja, saj omogoča redno pregledovanje in posodabljanje dokumentov. To je potrebno za zagotavljanje, da so dokumenti vedno aktualni in da se odstranijo tisti, ki niso več potrebni.

Davčno potrjevanje računov je pomemben del arhiviranja dokumentov. Za davčne potrebe morajo biti računi potrjeni in arhivirani za določeno obdobje. Organizacija sestankov je tudi pomembna za arhiviranje, saj se zapisniki sestankov arhivirajo kot dokaz o odločitvah in dogovorih.

Vodenje projektov zahteva tudi arhiviranje projektnih dokumentov, kot so načrti, poročila in druge pomembne informacije. Elektronski podpis pogodbe je tudi pomemben del arhiviranja, saj se elektronsko podpisane pogodbe arhivirajo kot dokaz o sklenitvi pogodbe.

V zaključku, arhiviranje dokumentov je pomemben proces za vsako organizacijo, saj omogoča dolgoročno ohranitev in dostop do pomembnih informacij. 

Za uspešno arhiviranje je potrebno organizirati, varno hraniti in redno pregledovati dokumente, ter imeti ustrezne oznake za hitro iskanje in dostop do njih.

Kaj je digitalizacija?

Pojem digitalizacija je proces prenosa analognih dokumentov v digitalno obliko. Namen je olajšati dostop, shranjevanje in upravljanje s podatki. Digitalizacija se lahko uporablja za različne vrste dokumentov, kot so knjige, slike, zemljevidi, fotografije, ročno pisani dokumenti, pogodbe, računi, itd.

Digitalizacija se lahko izvede s pomočjo različnih tehnologij, kot so:

 • skenerji, 
 • kamere, 
 • optični znakovni prepoznavalniki (OCR) 
 • programske opreme za digitalizacijo. 

Skenerji in kamere se uporabljajo za digitalizacijo fizičnih dokumentov, OCR pa se uporablja za prepoznavanje besedila iz ročno pisanih dokumentov.

Digitalizacija ima številne prednosti, kot so:

 • hiter in enostaven dostop do dokumentov, saj se lahko shranijo na računalniku in dostopajo preko interneta;
 • varno hranjenje dokumentov, saj se lahko shranijo na varnih strežnikih;
 • izboljšano deljenje in sodelovanje na daljavo, saj lahko dokumenti enostavno delijo preko spleta;
 • olajšanje pretvorbe in izmenjave podatkov med različnimi aplikacijami;
 • zmanjšanje stroškov, saj se lahko shranijo na elektronskih medijih in se ne potrebuje fizično skladiščenje.

Uporablja se lahko tudi za avtomatizacijo procesov, kot so potni nalogi, računi, pogodbe, itd. S pomočjo digitalizacije se lahko podatki avtomatizirano prenašajo med različnimi aplikacijami in se tako izboljša učinkovitost poslovanja.

V zaključku povzamimo: digitalizacija je proces prenosa analognih dokumentov v digitalno obliko. Ima številne prednosti, kot so hiter in enostaven dostop, varno hranjenje, izboljšano deljenje in sodelovanje na daljavo, olajšanje pretvorbe in izmenjave podatkov med različnimi aplikacijami in zmanjšanje stroškov. 

Uporaba tehnologije in programske opreme za digitalizacijo lahko izboljša učinkovitost poslovanja in avtomatizira procese. Vse več organizacij se odloča za digitalizacijo, saj jim omogoča boljšo organizacijo, varnejše hranjenje in lažji dostop do podatkov. Digitalizacija dokumentov se lahko uporablja tudi za avtomatizacijo procesov in povečanje učinkovitosti poslovanja. Vendar pa je pomembno, da se digitalizacijo izvaja na varnem in zakonite način, saj se s tem zagotavlja varnost podatkov in zaščita pred krajo ali izgubo podatkov.

Digitalizacija: kako prenesti dokumente v elektronsko obliko

Kakor smo že omenili zgoraj je digitalizacija dokumentov proces prenosa analognih dokumentov v elektronsko obliko. S tem se omogoča hiter in enostaven dostop do dokumentov, varno hranjenje in izboljšano deljenje in sodelovanje na daljavo.

Skeniranje dokumentov je ena izmed najpogostejših metod digitalizacije. Za skeniranje dokumentov potrebujete skener, ki bo sliko dokumenta pretvoril v elektronsko obliko. Skenerji so dostopni v različnih cenovnih razredih in lahko skenirajo različne vrste dokumentov.

Fotografiranje dokumentov je tudi ena izmed metod digitalizacije. Za fotografiranje potrebujete digitalno kamero, ki bo sliko dokumenta pretvorila v elektronsko obliko. Fotografiranje je hitrejši način digitalizacije kot skeniranje, vendar lahko povzroči težave s kakovostjo slike.

Optični znakovni prepoznavalniki (OCR) se uporabljajo za digitalizacijo ročno pisanih dokumentov. OCR prepozna besedilo na sliki in ga pretvori v besedilno obliko. To omogoča, da se besedilo v elektronski obliki ureja, iskanje po besedilu in kopiranje.

Programska oprema za digitalizacijo se uporablja za avtomatizacijo procesa digitalizacije. Programska oprema za digitalizacijo omogoča avtomatizacijo procesa digitalizacije, kar zmanjšuje možnost napak in skrajša čas potreben za digitalizacijo.

Digitalizacija dokumentov omogoča hiter in enostaven dostop do dokumentov, varno hranjenje in izboljšano deljenje in sodelovanje na daljavo. Za uspešno digitalizacijo dokumentov je pomembno izbrati primerno metodo in tehnologijo, ki najbolj ustreza potrebam organizacije.

Varno arhiviranje dokumentov in hranjenje podatkov: kako zaščititi vaše podatke pred izgubo ali krajo le-teh

Varno hranjenje podatkov je ključnega pomena za vsako organizacijo, ker zagotavlja varnost podatkov in zaščito pred izgubo ali krajo le-teh. Izguba podatkov lahko povzroči resne posledice za poslovanje, kot so:

 • finančne izgube, 
 • kršitve zaupnosti 
 • izgubo zaupanja strank. 

Zato je pomembno, da se podatki hranijo na varnem in varno upravljajo.

Ena od najpomembnejših stvari pri varnem hranjenju podatkov je ustvariti varnostne kopije. Varnostne kopije se lahko izvajajo na različne načine, kot so hranjenje na zunanjih medijih, kot so diski ali spletna shranjevanja, in avtomatizirana varnostna kopiranja na rednih intervalih. Varnostne kopije omogočajo, da se podatki obnovijo, če se zgodi kakšna napaka ali kraja.

Druga pomembna stvar je varno hranjenje podatkov na fizičnih medijih. To lahko storite tako, da shranite podatke na varnih strežnikih, ki so dobro zaščiteni pred fizičnimi napadi, in imajo varnostne kopije. Za še boljšo varnost lahko podatke šifrirate, kar omogoča, da so podatki še bolj zavarovani. 

Prav tako je pomembno upoštevati varnostni protokol in postopke za varno hranjenje podatkov. To lahko vključuje določene zahteve za dostop do podatkov, kot so avtorizacije in avtentikacije, in postopke za odpravljanje napak.

Varnostne kopije in šifriranje so lahko dobra zaščita pred fizično izgubo podatkov, vendar pa je potrebno upoštevati tudi zaščito pred spletnimi napadi. To lahko storite z uporabo varnostnih protokolov in programske opreme, kot so požarna stena, antivirusni programi in varnostni sistemi, ki preprečujejo spletne napade.

V zaključku varno hranjenje podatkov je ključnega pomena za vsako organizacijo. Za varno hranjenje podatkov je potrebno ustvariti varnostne kopije, varno hraniti podatke na fizičnih medijih, upoštevati varnostni protokol in postopke ter zaščititi podatke pred spletnimi napadi. S tem se zagotavlja varnost podatkov in zaščita pred izgubo ali krajo. Varno hranjenje podatkov je ključno za uspešno poslovanje in zaupanje strank.

Arhiviranje dokumentov: prikaz in dostopanja do njih na delovnih procesih podjetja 

Arhiviranje dokumentov je ključnega pomena za vsako podjetje, saj omogoča varno hranjenje in enostaven dostop do pomembnih podatkov. Arhiviranje dokumentov vključuje procese kot so digitalizacija, organizacija, varno hranjenje in dostopanje do dokumentov. V tem prikazu se bomo osredotočili na ključne elemente arhiviranja dokumentov in njihov vpliv na delovne procese podjetja. Poudarili bomo pomembnost digitalizacije dokumentov, varnega hranjenja in enostavnega dostopa do njih, kot tudi kako lahko arhiviranje dokumentov izboljša učinkovitost in poslovanje podjetja.

Arhiviranje dokumentov in dostopanje do njih je ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Digitalizacija in uporaba programske opreme za arhiviranje lahko znatno izboljšata proces arhiviranja in dostopanja do dokumentov. Prav tako pa je pomembno redno pregledovati in posodabljati arhive podjetja, da se zagotovi varnost in učinkovitost dela.

Arhiviranje dokumentov

Potni nalog: kako ga arhivirati in dostopati do njih

Potni nalog obrazec je dokument, ki se uporablja za zabeleževanje potnih stroškov zaposlenega. Vključuje informacije o potovanju, kot so kraj potovanja, datumi potovanja in stroški potovanja. Arhiviranje potnih nalogov je pomembno za podjetja, saj omogoča enostaven dostop do informacij o potnih stroških zaposlenih in pomaga pri davčnem potrjevanju računov.

Da arhivirate potni nalog obrazec, lahko uporabite digitalizacijo, ki omogoča hranjenje potnih nalogov v elektronski obliki. To omogoča enostaven dostop do potnih nalogov iz kateregakoli kraja in časa. Poleg tega lahko uporabite programsko opremo za arhiviranje, ki omogoča avtomatizacijo procesa arhiviranja in urejanje potnih nalogov.

Da dostopate do potnih nalogov, lahko uporabite iskanje po ključnih besedah ali filtre, ki so na voljo v programski opremi za arhiviranje. To omogoča hiter dostop do potrebnih potnih nalogov in izboljšuje učinkovitost dela.

Davčno potrjevanje računov: kako urediti in arhivirati vaše račune za davčne potrebe

Davčno potrjevanje računov je proces, s katerim podjetja potrjujejo svoje račune za davčne potrebe. Arhiviranje računov je pomembno za podjetja, saj omogoča enostaven dostop do informacij o stroških in pomaga pri davčnem potrjevanju računov.

Da bi uredili in arhivirali vaše račune za davčne potrebe, lahko uporabite digitalizacijo, ki omogoča hranjenje računov v elektronski obliki. To omogoča enostaven dostop do računov iz kateregakoli kraja in časa. Poleg tega lahko uporabite programsko opremo za arhiviranje, ki omogoča avtomatizacijo procesa arhiviranja in urejanje računov.

Da bi dostopali do računov za davčne potrebe, lahko uporabite iskanje po ključnih besedah ali filtre, ki so na voljo v programski opremi za arhiviranje. To omogoča hiter dostop do potrebnih računov in izboljšuje učinkovitost dela. Prav tako lahko uporabite etiketiranje in kategorizacijo računov, da se lažje dostopati do potrebnih računov in olajša davčno potrjevanje.

Organizacija sestankov: kako arhivirati in dostopati do zapisnika sestankov

Organizacija sestankov je pomembna za vsako podjetje, saj omogoča učinkovito komunikacijo in koordinacijo med zaposlenimi. Arhiviranje zapisnikov sestankov je ključnega pomena, saj omogoča enostaven dostop do informacij o preteklih sestankih in pomaga pri načrtovanju naslednjih sestankov.

Da bi arhivirali zapisnike sestankov, lahko uporabite digitalizacijo in jih shranite v elektronski obliki. To omogoča enostaven dostop do zapisnikov sestankov iz kateregakoli kraja in časa. Poleg tega lahko uporabite programsko opremo za arhiviranje, ki omogoča avtomatizacijo procesa arhiviranja in urejanje zapisnikov sestankov.

Da bi dostopali do zapisnikov sestankov, lahko uporabite iskanje po ključnih besedah ali filtre, ki so na voljo v programski opremi za arhiviranje. To omogoča hiter dostop do potrebnih zapisnikov sestankov in izboljšuje učinkovitost dela. Prav tako lahko uporabite etiketiranje in kategorizacijo zapisnikov sestankov, da se lažje dostopati do potrebnih zapisnikov in olajša organizacijo sestankov.

Vodenje projektov: kako arhivirati in dostopati do vseh projektnih dokumentov

Vodenje projekto v je ključnega pomena za uspeh podjetja, saj omogoča izvajanje projektov na način, ki zagotavlja časovno in finančno učinkovitost. Arhiviranje projektnih dokumentov je pomembno za podjetja, saj omogoča enostaven dostop do informacij o preteklih projektih in pomaga pri načrtovanju naslednjih projektov.

Da bi arhivirali projektne dokumente, lahko uporabite digitalizacijo in jih shranite v elektronski obliki. To omogoča enostaven dostop do projektnih dokumentov iz kateregakoli kraja in časa. Poleg tega lahko uporabite programsko opremo za arhiviranje, ki omogoča avtomatizacijo procesa arhiviranja in urejanje projektnih dokumentov.

Da bi dostopali do projektnih dokumentov, lahko uporabite iskanje po ključnih besedah ali filtre, ki so na voljo v programski opremi za arhiviranje. To omogoča hiter dostop do potrebnih projektnih dokumentov in izboljšuje učinkovitost dela. Prav tako lahko uporabite etiketiranje in kategorizacijo projektnih dokumentov, da se lažje dostopati do potrebnih projektnih dokumentov in olajša vodenje projektov.

Elektronski podpis pogodbe: kako arhivirati in dostopati do elektronsko podpisanih pogodb

Elektronski podpis pogodbe omogoča podpisovanje pogodb preko interneta in elektronsko hranjenje podpisanih pogodb. Arhiviranje elektronsko podpisanih pogodb je pomembno za podjetja, saj omogoča enostaven dostop do informacij o preteklih pogodbah in pomaga pri načrtovanju naslednjih pogodb.

Da bi arhivirali elektronsko podpisane pogodbe, lahko uporabite digitalizacijo in jih shranite v elektronski obliki. To omogoča enostaven dostop do elektronsko podpisanih pogodb iz kateregakoli kraja in časa. Poleg tega lahko uporabite programsko opremo za arhiviranje, ki omogoča avtomatizacijo procesa arhiviranja in urejanje elektronsko podpisanih pogodb.

Da bi dostopali do elektronsko podpisanih pogodb, lahko uporabite iskanje po ključnih besedah ali filtre, ki so na voljo v programski opremi za arhiviranje. To omogoča hiter dostop do potrebnih elektronsko podpisanih pogodb in izboljšuje učinkovitost dela. Prav tako lahko uporabite etiketiranje in kategorizacijo elektronsko podpisanih pogodb, da se lažje dostopati do potrebnih elektronsko podpisanih pogodb in olajša upravljanje pogodbenega procesa.

E Računi: kako arhivirati in dostopati do elektronskih računov

E Računi so dokumenti, ki predstavljajo račun za opravljeno storitev ali prodano blago. Elektronski računi so vedno bolj priljubljeni, saj omogočajo hitrejšo in bolj učinkovito poslovanje. Arhiviranje elektronskih računov je pomembno za podjetja, saj omogoča enostaven dostop do informacij o preteklih računih in pomaga pri načrtovanju naslednjih računov.

Da bi arhivirali elektronske račune, lahko uporabite digitalizacijo in jih shranite v elektronski obliki. To omogoča enostaven dostop do elektronskih računov iz kateregakoli kraja in časa. Poleg tega lahko uporabite programsko opremo za arhiviranje, ki omogoča avtomatizacijo procesa arhiviranja in urejanje elektronskih eračunov.

Da bi dostopali do e računov, lahko uporabite iskanje po ključnih besedah ali filtre, ki so na voljo v programski opremi za arhiviranje. To omogoča hiter dostop do potrebnih e računov in izboljšuje učinkovitost dela. Prav tako lahko uporabite etiketiranje in kategorizacijo elektronskih računov, da se lažje dostopati do potrebnih elektronskih računov in olajša upravljanje računov.

Kateri sistem izbrati za arhiviranje dokumentov?

Arhiviranje dokumentov je ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Organiziranje in varno hranjenje dokumentov zagotavlja enostaven dostop do potrebnih informacij in pomaga pri načrtovanju naslednjih korakov. 

Ena izmed možnosti za arhiviranje dokumentov je sistem ODOS. ODOS je programska oprema za arhiviranje, ki omogoča avtomatizacijo procesa arhiviranja, urejanje dokumentov in enostaven dostop do dokumentov. Sistem ODOS ponuja funkcije za iskanje po ključnih besedah, filtriranje in etiketiranje dokumentov, ki omogoča hiter dostop do potrebnih dokumentov. Prav tako lahko sistem ODOS avtomatizira proces arhiviranja, kar zmanjša možnosti napak in izboljša učinkovitost dela.

Pred izbiro sistema za arhiviranje dokumentov, je pomembno oceniti potrebe podjetja in preveriti, katere funkcije in značilnosti potrebuje sistem. Za manjša podjetja bo morda dovolj uporaba cloud storitve, medtem ko bodo večja podjetja morda potrebovala bolj zmogljivo programsko opremo za arhiviranje, kot je sistem ODOS. Prav tako je pomembno preveriti, kako varno je sistem in kakšne varnostne kopije podatkov so na voljo.

Sistem ODOS vsebuje naslednje module: 

 • Projektno vodenje
 • Potrjevanje prejetih računov
 • Izmenjava eRačunov
 • Pogodbe
 • Sestanki
 • VIP
 • Potni nalogi
 • Odsotnosti

Več modulov preverite na njihovi spletni strani.

Izbira primernega sistema za arhiviranje dokumentov lahko znatno izboljša proces arhiviranja in dostopanja do dokumentov. Pred nakupom sistema, je pomembno oceniti potrebe podjetja in preveriti različne možnosti, da se zagotovi, da bo sistem ustrezal potrebam podjetja in zagotavljal varno hranjenje dokumentov.

V kolikor imate tudi zanimanje za digitalno transformacijo podjetja ali o informacijskih sistemih, vam priporočamo, da si preberete spodnje članke:

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke... Hočem vedeti več...

Kaj so piškotki (ang. »cookies«)? Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas v teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oz. informacij, ki bi vas lahko identificirale. Zakaj so piškotki potrebni? S pomočjo piškotkov vam lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani. Tako se npr. v piškotke lahko beležijo vaše preference in nastavitve, vnosi v spletne obrazce in informacije za prijavljene uporabnike. V spletnih trgovinah se v piškotke beležijo izdelki v nakupovalni košarici, priljubljeni izdelki, ostali podatki o nakupu itd. S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani in tako lažje odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter vam ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oz. primernejšo ponudbo. S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase. Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem, ko se ostali lahko shranijo, le če se s tem strinjate. Katere piškotke uporabljamo? Uporabljamo naslednje piškotke: 1. Lastni piškotki (ang. »local cookie/first party cookie«) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto. 2. Drugi piškotki (ang. »third party cookie«) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (npr. Google Analytics). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanj, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Več o Google Analytics si lahko preberete tu. Kaj bomo s podatki, ki so zbrani s pomočjo piškotkov? Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. Internet Explorer 9 Internet Explorer 7 in 8 Mozzila Firefox Chrome Safari (stran v angleškem jeziku) Opera (stran v angleškem jeziku) Če piškotke izklopite, spletna stran ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.

Zapri okno