Uvod

Pregled uvoza in izvoza podatkov v Excelu je ključnega pomena za vsakogar, ki se ukvarja z upravljanjem podatkov. Microsoft Excel, del družine Microsoft Office, ostaja eno izmed najbolj razširjenih orodij za obdelavo in analizo podatkov. V tem članku bomo raziskali pomembnost upravljanja podatkov, prednosti uporabe Excela za uvoz in izvoz, osnovne pojme povezane z Excelom in kako Excel tečaji, kot so tisti na platformi Naučimo.se, lahko izboljšajo vaše sposobnosti obdelave podatkov.

1. Zakaj je Excel odlično orodje za upravljanje podatkov?

Excel ni le program za ustvarjanje preglednic; je močno poslovno orodje, ki lahko obvlada obsežne podatkovne nize. Uvoz podatkov iz različnih virov in njihov izvoz v formatih, ki omogočajo lažjo nadaljnjo obdelavo ali deljenje, je z Excelom izjemno učinkovit. To orodje omogoča uporabnikom, da hitro analizirajo podatke, izvajajo kompleksne izračune in vizualizirajo rezultate s pomočjo naprednih orodij za grafični prikaz.

2. Osnovni pojmi: Uvoz in izvoz podatkov v Excelu

Osnovni uvoz podatkov v Excel običajno vključuje uvoz iz podatkovnih datotek, kot so CSV, Excel (xlsx), ali celo iz tekstovnih datotek. Uporabniški vmesnik Excela omogoča preprosto navigacijo med različnimi možnostmi uvoza, pri čemer lahko uporabniki izberejo specifične podatke za uvoz. Po drugi strani izvozne metode v Excelu vključujejo shranjevanje Excelovih datotek v različne formate, vključno s CSV, PDF, in celo v oblike, ki so bolj primerne za spletne aplikacije.

3. Prednosti tečajev Excela na Naučimo.se

Platforma Naučimo.se ponuja različne tečaje za Excel, od začetniških do naprednih. Tečaji so strukturirani tako, da ponujajo praktično učenje preko videoposnetkov, interaktivnih vaj in testov. Prednost tečajev na Naučimo.se je, da so prilagojeni tako, da uporabnikom omogočajo učenje v lastnem tempu, hkrati pa nudijo podrobne informacije o vseh funkcijah Excela. To je še posebej koristno za upravljanje podatkov v Excelu, saj tečaji pokrivajo različne tehnike in najboljše prakse za učinkovito obdelavo podatkov.

Priprava podatkov za uvoz v Excel

Pri uvozu podatkov v Excel je ključnega pomena, da so podatki pravilno pripravljeni in urejeni. Ta korak zagotavlja, da bo uvoz tekel gladko in da bodo podatki pravilno uporabljeni v nadaljnih analizah. V tem razdelku bomo obravnavali, kako pripraviti podatke, se osredotočili na vrste datotek, ki jih Excel podpira, razložili preverjanje pravilnosti podatkov in podali primer priprave podatkov za uvoz za spletno trgovino, ki prodaja otroške kratke hlače.

1. Razumevanje podprtih vrst datotek za uvoz v Excel

Excel podpira več vrst datotek za uvoz, med najbolj priljubljene spadajo CSVTSV, in XML. Vsaka od teh datotek ima svoje značilnosti:

 • CSV (Comma Separated Values) je format, kjer so posamezni podatki ločeni z vejico. Ta format je idealen za preproste podatkovne strukture.
 • TSV (Tab Separated Values) uporablja tabulator za ločevanje podatkov in je prav tako uporaben za preproste podatkovne strukture, vendar z manj težav pri podatkih, ki vsebujejo vejice.
 • XML (eXtensible Markup Language) omogoča bolj kompleksno strukturiranje podatkov in je primeren za bolj zapletene podatkovne sklope.

2. Priprava in formatiranje podatkov

Pred uvozom podatkov v Excel je potrebno podatke ustrezno formatirati. To vključuje čiščenje podatkov, kar pomeni odstranjevanje nepotrebnih ali napačnih podatkov, standardizacijo formatov (npr. datumi, številke) in zagotavljanje, da struktura datoteke ustreza pričakovanjem Excela. Prav tako je koristno ustvariti predloge datotek, ki vam pomagajo ohraniti dosledno strukturo pri večkratnih uvozih.

3. Preverjanje pravilnosti podatkov

Preverjanje napak pred uvozom je ključno za zagotavljanje kakovosti podatkov. To lahko vključuje preverjanje za dvojnike, preverjanje pravilnosti oblikovanja števil in naslovov, in zagotovitev, da so vsi potrebni podatki prisotni. Ta korak zmanjša možnost napak, ko so podatki že v Excelu.

4. Primer: Priprava podatkov za spletno trgovino z otroškimi kratkimi hlačami

Pri uvozu podatkov za spletno trgovino, ki prodaja otroške kratke hlače, je pomembno, da so podatki o izdelkih, zalogi in cenah pravilno strukturirani. Začne se lahko s pregledom in čiščenjem podatkovnih datotek, kot so seznam izdelkov v CSV formatu. Vsak izdelek bi moral imeti jasno določene atribute, kot so velikost, barva, cena in količina na zalogi. Podatki morajo biti nato preverjeni za morebitne napake in formatirani tako, da bodo uvozi tekoči in brez zapletov.

excel-uvoz-izvoz-podatkov

Uvoz podatkov v Excel

Pri uporabi Excela za analizo in obdelavo podatkov je ključnega pomena razumevanje postopka uvoza podatkov iz različnih virov. Ta del članka bo obravnaval korake za uvoz podatkov, preučil različne vire podatkov, ki jih lahko uporabimo, in raziskal nastavitve uvoza, ki so na voljo v Excelu. Poleg tega bomo predstavili primer, kako družinski fotograf lahko uvozi podatke v Excel za boljšo organizacijo in analizo svojega dela.

1. Koraki za uvoz podatkov v Excel

Postopek uvoza podatkov se začne z identifikacijo in pripravo viru podatkov. Excel omogoča uvoz iz široke palete formatov, vključno s CSVSQL bazami podatkov in celo spletnih virov. Koraki za uvoz so precej enostavni:

 • Izberite zavihek “Data” v Excelu.
 • Kliknite na “Get Data”, izberite tip vira podatkov, s katerim želite delati.
 • Navigirajte do izbrane datoteke ali povezave in sledite navodilom za uvoz.
 • Konfigurirajte morebitne nastavitve uvoza, kot so ločevalniki v CSV datotekah ali poizvedbe za SQL baze podatkov.
 • Ko so podatki uvoženi, jih lahko dodatno obdelate ali analizirate znotraj Excela.

2. Različni viri podatkov

Excel podpira uvoz iz več vrst virov:

 • CSV datoteke so pogosto uporabljene za uvoz zaradi svoje preprostosti in široke uporabe.
 • SQL baze podatkov omogočajo uvoz kompleksnejših podatkovnih struktur neposredno v Excel, kar je idealno za podrobnejšo analizo.
 • Spletni viri so lahko dostopni preko Web Query funkcij, ki omogočajo Excelu, da dinamično povleče podatke iz spletnih strani ali API-jev.

3. Nastavitve uvoza in možnosti

Pri uvozu podatkov je mogoče nastaviti različne parametre, ki vplivajo na končni izgled in uporabnost uvoženih podatkov. Te nastavitve vključujejo možnosti uvoza kot so izbira stolpcev, filtriranje podatkov ali določanje tipov podatkov za vsak stolpec. Prav tako lahko uporabite funkcije za integracijo podatkov, ki omogočajo združevanje podatkov iz več virov v enotno preglednico.

4. Primer: Uvoz podatkov družinskega fotografa

Za družinskega fotografa, ki želi uvoziti podatke o strankah, dogodkih ali finančnih transakcijah, bi lahko postopek izgledal takole:

 • Uvoz strankinih podatkov iz CSV datoteke z osnovnimi informacijami kot so ime, datum in vrsta fotografiranja.
 • Uvoz finančnih podatkov iz SQL baze podatkov, kjer so shranjeni podatki o plačilih in računih.
 • Uporaba Excel funkcij za analizo podatkov, kot so izračun skupnih prihodkov, povprečnih stroškov fotografiranja ali trendov rasti strank.

Urejanje in analiza uvoženih podatkov v Excelu

Ko so podatki enkrat uvoženi v Excel, naslednji korak vključuje njihovo urejanje in analizo, ki je ključnega pomena za izpeljavo koristnih uvidov in informacij. Ta del članka bo obravnaval urejanje podatkov, razložil osnovne funkcije za analizo, ter pokazal, kako lahko uporaba filtrovformul in IF funkcij izboljša vašo sposobnost za delo z uvoženimi podatki.

1. Urejanje uvoženih podatkov

Po uvozu podatkov v Excel je pogosto potrebno opraviti dodatno urejanje, da so podatki primerni za nadaljnjo obdelavo. To urejanje lahko vključuje:

 • Odstranjevanje odvečnih stolpcev ali vrstic, ki niso potrebne za analizo.
 • Urejanje formatiranja, kot je nastavitev datuma, časa ali številk, da zagotovite doslednost podatkov.
 • Razvrščanje podatkov po ključnih stolpcih za lažjo analizo.

2. Uporaba osnovnih Excel funkcij za analizo

Za analizo podatkov v Excelu so na voljo številne močne funkcije, ki omogočajo obsežne in podrobne analize. Med najbolj uporabljene Excel funkcije spadajo:

 • SumAverage, in Count za izračun osnovnih statističnih vrednosti.
 • Vlookup in Index-Match za iskanje podatkov v obsežnih podatkovnih tabelah.
 • Pivot tables (vrtljive tabele), ki omogočajo dinamično povzemanje in analizo podatkovnih sklopov.

3. Uporaba filtrov in formul za naprednejše analize

Excel omogoča uporabo filtrov za izločanje podatkov, ki ne ustrezajo določenim kriterijem, kar je še posebej koristno pri velikih podatkovnih naborih. Poleg tega lahko uporabite formule za izračun dodatnih analitičnih meril, kot so odstotne razlike, rast čez čas ali korelacije med različnimi podatkovnimi serijami. IF funkcije so še posebej koristne za ustvarjanje pogojnih izračunov.

4. Vizualizacija podatkov z Excel grafi

Za zaključek analize podatkov v Excelu je pogosto koristno podatke vizualizirati. Excel grafi so učinkovit način za prikazovanje trendov, primerjav in razporeditev podatkov. Excel nudi širok nabor možnosti za grafikon, vključno z linijskimi, stolpičnimi, paličnimi in tortnimi grafikoni, ki pomagajo pri boljšem razumevanju podatkovnih vzorcev.

Delo z zunanjimi podatkovnimi viri v Excelu

Integracija zunanjih podatkovnih virov z Excelom predstavlja ključni korak za uporabnike, ki se želijo povezati z dinamičnimi in obsežnimi podatkovnimi zbirkami za bolj poglobljeno analizo. Ta članek bo raziskal različne načine povezovanja z bazami podatkovuporabe spletnih virovdodatkov in posebej se bo osredotočil na povezavo z bazo spletne trgovine, ki prodaja otroške hlače.

1. Povezovanje z bazami podatkov preko SQL in ODBC

Za uporabnike, ki potrebujejo dostop do obsežnih podatkovnih baz, je povezava z SQL bazami preko ODBC (Open Database Connectivity) standardnih protokolov, eden izmed najučinkovitejših načinov. Excel omogoča:

 • Nastavitev podatkovnih povezav do SQL baz, kar uporabnikom omogoča, da izvajajo poizvedbe in uvozijo rezultate neposredno v Excel.
 • Upravljanje podatkovne baze neposredno iz Excela, kar zmanjšuje potrebo po dodatnih orodjih za analizo.

2. Uporaba spletnih virov in API-jev

Spletni viri in API-ji predstavljajo dragoceno orodje za pridobivanje aktualnih podatkov iz različnih spletnih storitev. Integracija API-jev v Excel se običajno izvaja s pomočjo:

 • Web Query, ki omogoča uvoz podatkov neposredno iz spletnih strani.
 • Posebnih Excel dodatkov, ki so zasnovani za specifične API storitve, kar uporabnikom omogoča, da dostopajo do specifičnih podatkov, kot so finančni indeksi, vremenske informacije ali družbeni mediji.

3. Uporaba Excel dodatkov za napredno integracijo

Dodatki za Excel igrajo pomembno vlogo pri širitvi funkcionalnosti standardnih Excel orodij. Ti dodatki lahko vključujejo:

 • Povezave do naprednih podatkovnih analiz, ki presegajo standardne Excel funkcije.
 • Integracijske orodja, ki omogočajo povezavo z različnimi zunanjimi bazami podatkov in storitvami, povečujejo zmogljivosti podatkovnega procesiranja in analize.

4. Primer: Povezava s bazo spletne trgovine, ki prodaja otroške hlače

Predstavljajmo si, da spletna trgovina uporablja bazo podatkov SQL za shranjevanje informacij o izdelkih, naročilih in strankah. Za povezavo te baze s Excelom bi:

 • Nastavili ODBC povezavo do SQL baze.
 • Ustvarili poizvedbe za pridobivanje specifičnih podatkov, kot so prodajne statistike ali zaloge otroških hlač.
 • Uporabili podatke za izdelavo poročil o prodaji, analizo trendov in optimizacijo zaloge.

Uvoz podatkov iz posebnih virov v Excel

V sodobnem digitalnem svetu se podatki nenehno generirajo in shranjujejo na spletu, kar zahteva napredne tehnike za njihov uvoz v analitična orodja, kot je Excel. Ta članek obravnava uvoz podatkov iz posebnih virov, kot so spletne strani in API-ji, in poudarja pomembnost avtomatizacije in uporabe osnovnih Excel formul za učinkovito obdelavo teh podatkov.

1. Uvoz podatkov iz spletnih strani

Uvoz podatkov neposredno iz spletnih strani v Excel se lahko izvede z uporabo tehnik scrapinga. Scrape (pridobivanje) podatkov vključuje:

 • Identifikacijo podatkovnih tabel ali drugih informacij, ki so prikazane na spletni strani.
 • Uporabo Excelovih orodij ali dodatkov, ki omogočajo scraping podatkov.
 • Avtomatizacijo procesa, da se podatki redno osvežujejo.

2. Uporaba API-jev za uvoz podatkov

API-ji (Application Programming Interfaces) so še en vitalen vir za pridobivanje podatkov iz aplikacij, storitev ali platform. Uvoz podatkov preko API-jev v Excel vključuje:

 • Konfiguracijo dostopa do API-ja z avtentikacijo in nastavitvijo zahtevanih parametrov.
 • Uporabo Excelovih dodatkov ali skript, kot je VBA (Visual Basic for Applications), ki podpirajo API integracijo.
 • Redno osveževanje podatkov v Excelu preko avtomatiziranih API klicev.
excel-uvoz-izvoz-podatkov1

3. Avtomatizacija uvoza podatkov

Avtomatizacija uvoza podatkov iz spletnih in API virov je ključna za učinkovito upravljanje podatkovnih tokov, še posebej ko gre za velike količine podatkov ali potrebo po rednem posodabljanju. Avtomatizacijo lahko dosežemo z:

 • Nastavitvijo periodičnih poizvedb ali API klicev.
 • Uporabo programskih orodij, ki integrirajo funkcionalnosti načrtovanja z Excelom.
 • Implementacijo makrov ali skript, ki samodejno osvežujejo in urejajo podatke.

4. Pomembnost osnove Excel formul pri obdelavi uvoženih podatkov

Ko so podatki uvoženi, je ključno, da so pravilno obdelani in analizirani. Osnovne Excel formule in funkcije, kot so:

 • IF (če), za izvajanje pogojnih operacij.
 • VLOOKUP, za iskanje specifičnih podatkov znotraj tabela.
 • SUMAVERAGE in druge agregatne funkcije za izračun statistik. te funkcije omogočajo uporabnikom, da maksimalno izkoristijo uvožene podatke in pridobijo dragocene uvide.

Priprava podatkov za izvoz iz Excela

Priprava podatkov v Excelu za izvoz v druge formate je ključni korak, ki zagotavlja, da so podatki pravilno oblikovani in strukturirani za nadaljnjo uporabo ali analizo. Ta članek raziskuje, kako pripraviti podatke za izvoz, kako preveriti njihovo pravilnost in kako izbrati najprimernejši format izvoza.

1. Formatiranje podatkov za izvoz

Prvi korak pri pripravi podatkov za izvoz je formatiranje podatkov. To vključuje:

 • Čiščenje podatkov: odstranjevanje ali popravljanje nepravilnih, manjkajočih ali nepotrebnih podatkov.
 • Urejanje vrstnega reda: zagotavljanje, da so podatki pravilno razporejeni in kategorizirani.
 • Prilagoditev formatov: uskladitev datumskega zapisa, decimalnih mest in drugih specifikacij z zahtevami ciljnega formata.

2. Preverjanje pravilnosti podatkov

Preden podatke izvozite, je pomembno, da preverite njihovo pravilnost:

 • Preverjanje napak: identificirajte in odpravite morebitne napake v podatkih, kot so napačne vrednosti ali neskladja.
 • Validacija formata: zagotovite, da so vsi podatki v skladu s formatnimi zahtevami ciljnega sistema ali aplikacije.
 • Testiranje: izvedite testni izvoz z manjšim naborom podatkov, da preverite, ali izvoz deluje pravilno.

3. Izbira formata izvoza

Izbira pravega formata za izvoz podatkov je odvisna od namena in okolja, v katerem bodo podatki uporabljeni:

 • CSV: idealen za izvoz velikih podatkovnih nizov, ki se bodo nadalje obdelovali v drugih programih ali spletnih aplikacijah.
 • PDF: primeren za pripravo poročil ali dokumentov, ki zahtevajo specifično oblikovanje in so namenjeni tiskanju ali distribuciji.
 • XML: uporaben za situacije, kjer je potrebna strukturirana izmenjava podatkov med različnimi informacijskimi sistemi.

4. Priprava podatkovnih struktur za izvoz

Zadnji korak pri pripravi podatkov za izvoz vključuje optimizacijo podatkovnih struktur:

 • Normalizacija podatkov: zagotovite, da so podatkovne strukture ustrezne za ciljni format, kar lahko vključuje transformacijo tabel ali združevanje podatkov.
 • Anonimizacija občutljivih podatkov: pri pripravi podatkov za javno deljenje ali izvoz v nezaupno okolje zagotovite, da so občutljivi podatki ustrezno zaščiteni.

Izvoz podatkov iz Excela v različne formate

Izvoz podatkov iz Excela v različne formate je ključna veščina, ki omogoča uporabnikom, da svoje podatke delijo, analizirajo ali predstavijo v drugih aplikacijah ali platformah. Ta članek bo podal pregled postopka izvoza podatkov, različne možne formate in podrobneje opisal možnosti, ki jih Excel nudi za shranjevanje in deljenje podatkov.

1. Koraki za izvoz podatkov iz Excela

Izvoz podatkov iz Excela zahteva več korakov, ki zagotavljajo, da so podatki pravilno pripravljeni in formatirani za končno uporabo:

 • Priprava podatkov: Zagotovite, da so vse tabele, grafikoni ali formule pravilno urejeni in preverjeni za napake.
 • Izbira pravilnega formata: Odvisno od namena izvoza izberite format, ki najbolje ustreza potrebam ciljnega okolja.
 • Shranjevanje datoteke: Uporabite funkcijo “Save As” v Excelu in izberite želeni format za izvoz podatkov.

2. Različni formati za izvoz podatkov

Excel ponuja več formatov za izvoz, ki so primerni za različne namene:

 • CSV (Comma Separated Values): Ta format je idealen za prenos podatkov med različnimi programi, saj je podprt v skoraj vseh vrstah programske opreme in je primeren za obdelavo velikih količin podatkov.
 • PDF (Portable Document Format): Uporablja se za distribucijo dokumentov, ki morajo ohraniti natančno oblikovanje, ne glede na programsko opremo ali strojno opremo, ki se uporablja za ogled dokumenta.
 • XML (eXtensible Markup Language): Ta format je koristen za izmenjavo podatkov v spletnih aplikacijah ali med različnimi informacijskimi sistemi zaradi svoje fleksibilnosti in podpore za kompleksne podatkovne strukture.

3. Možnosti izvoza v Excelu

Excel omogoča različne možnosti za izvoz in shranjevanje datotek, ki omogočajo uporabnikom, da optimizirajo izvoz glede na specifične zahteve:

 • Formatiranje izvoza: Excel omogoča prilagajanje formata izvoza, kot je določanje ločil v CSV datotekah ali dodajanje zaščitnih ukrepov pri PDF datotekah, kot so gesla ali omejitve urejanja.
 • Avtomatizacija izvoza: Z uporabo makrov ali skript v VBA (Visual Basic for Applications) lahko avtomatizirate proces izvoza, kar je še posebej koristno pri rednih poročilih ali izvozih velikih količin podatkov.
 • Podatkovne povezave: Za napredne uporabnike Excel omogoča vzpostavitev dinamičnih povezav z zunanjimi podatkovnimi viri, kar omogoča avtomatično posodobitev in izvoz podatkov.

Pogoste napake in rešitve pri uvozu in izvozu podatkov v Excelu

Pri delu z Excelom za uvoz in izvoz podatkov se uporabniki pogosto soočajo z različnimi težavami, ki lahko otežijo ali celo onemogočijo pravilno obdelavo podatkov. V tem članku bomo pregledali najpogostejše napake pri uvozu in izvozu podatkov v Excel in predstavili nasvete za odpravljanje napak ter strategije za njihovo preprečevanje.

1. Pogoste napake pri uvozu podatkov v Excel

Med najpogostejšimi napakami pri uvozu podatkov so:

 • Nepravilna ločila v CSV datotekah: pogosto se zgodi, da Excel ne prepozna pravilnih ločil, kar vodi v napačno razporeditev podatkov po celicah.
 • Kodiranje znakov: težave s kodiranjem, kot je UTF-8 ali ANSI, lahko povzročijo nepravilno prikazovanje znakov, še posebej pri uvozu podatkov iz različnih jezikovnih okolij.
 • Izgubljeni ali poškodovani podatki: pri uvozu velikih datotek ali datotek iz nestabilnih virov lahko pride do izgube podatkov.

2. Napake pri izvozu podatkov iz Excela

Pri izvozu podatkov iz Excela se pogosto pojavijo težave, kot so:

 • Formatiranje datoteke: izvožene datoteke ne ohranijo originalnega formatiranja, kar lahko povzroči težave pri nadaljnji uporabi podatkov.
 • Omejitve pri izvozu: Excel ima omejitve pri velikosti in količini podatkov, ki jih je mogoče izvoziti, kar lahko vpliva na uporabnike, ki delajo z obsežnimi podatkovnimi seti.

3. Nasveti za odpravljanje napak

Za reševanje teh težav priporočamo naslednje korake:

 • Preverjanje in nastavitev pravilnega ločila: pred uvozom CSV datotek v Excel se prepričajte, da je ločilo nastavljeno na tisto, ki je uporabljeno v datoteki.
 • Upravljanje kodiranja znakov: zagotovite, da je kodiranje znakov pravilno nastavljeno glede na jezik in regijo izvora podatkov.
 • Preverjanje integritete podatkov: pred izvozom podatkov preverite, ali so vsi podatki pravilno in popolnoma naloženi v Excel.

4. Strategije za preprečevanje napak

Za zmanjšanje možnosti napak pri uvozu in izvozu podatkov v Excel upoštevajte naslednje strategije:

 • Avtomatizacija preverjanj: implementirajte makre ali uporabite dodatke, ki avtomatsko preverjajo pogoste napake in opozarjajo na morebitne težave pred uvozom ali izvozom.
 • Izobraževanje uporabnikov: redna usposabljanja in delavnice za uporabnike Excela lahko pomagajo zmanjšati pogostost napak pri uvozu in izvozu podatkov.
 • Optimizacija postopkov: redno pregledujte in optimizirajte postopke uvoza in izvoza podatkov, da se prilagodite novim izzivom in zagotovite boljšo združljivost podatkov.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke... Hočem vedeti več...

Kaj so piškotki (ang. »cookies«)? Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas v teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oz. informacij, ki bi vas lahko identificirale. Zakaj so piškotki potrebni? S pomočjo piškotkov vam lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani. Tako se npr. v piškotke lahko beležijo vaše preference in nastavitve, vnosi v spletne obrazce in informacije za prijavljene uporabnike. V spletnih trgovinah se v piškotke beležijo izdelki v nakupovalni košarici, priljubljeni izdelki, ostali podatki o nakupu itd. S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani in tako lažje odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter vam ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oz. primernejšo ponudbo. S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase. Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem, ko se ostali lahko shranijo, le če se s tem strinjate. Katere piškotke uporabljamo? Uporabljamo naslednje piškotke: 1. Lastni piškotki (ang. »local cookie/first party cookie«) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto. 2. Drugi piškotki (ang. »third party cookie«) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (npr. Google Analytics). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanj, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Več o Google Analytics si lahko preberete tu. Kaj bomo s podatki, ki so zbrani s pomočjo piškotkov? Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. Internet Explorer 9 Internet Explorer 7 in 8 Mozzila Firefox Chrome Safari (stran v angleškem jeziku) Opera (stran v angleškem jeziku) Če piškotke izklopite, spletna stran ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.

Zapri okno