Kaj sta VLOOKUP in HLOOKUP?

Razumevanje in uporaba funkcij VLOOKUP in HLOOKUP v Microsoft Excelu sta ključni veščini za vsakogar, ki želi učinkovito analizirati in obdelovati podatke. Te funkcije omogočajo hitro iskanje in pridobivanje informacij iz velikih podatkovnih nizov, kar je še posebej koristno v svetu, kjer so podatki glavno gorivo poslovnih in akademskih odločitev. Da bi razumeli, kako ti dve funkciji delujeta in kako ju lahko uporabimo v praksi, si bomo najprej pogledali njune osnove in nato prešli na praktične primere uporabe.

Osnove funkcije VLOOKUP

Funkcija VLOOKUP, ki stoji za “Vertical Lookup,” je ena izmed najbolj priljubljenih Excelovih funkcij. Omogoča iskanje določene vrednosti v prvi koloni tabele ali obsega in vrne vrednost v isti vrstici iz izbranega stolpca. Uporabna je, ko želimo najti specifične informacije v veliki tabeli podatkov.

Kako deluje VLOOKUP?

VLOOKUP deluje na preprostem principu: potrebujete štiri osnovne parametre za izvajanje iskanja.

 1. Iskalna vrednost: Vrednost, ki jo želite najti v prvi koloni tabele.
 2. Tabela: Obseg celic, v katerem želite iskati. Pomembno je, da je iskalna vrednost v prvi koloni te tabele.
 3. Št. stolpca za vrnitev vrednosti: Številka stolpca v tabeli, iz katerega želite pridobiti podatek. Štetje se začne z 1, ki predstavlja prvo kolono v obsegu iskanja.
 4. Približno ali točno iskanje: Določite, ali funkcija išče točno ujemanje z iskalno vrednostjo ali najbližje ujemanje.

Primeri uporabe VLOOKUP

 • Iskanje informacij o zaposlenih: Če imate tabelo z ID številkami zaposlenih in njihovimi podatki, lahko hitro najdete informacije o posamezniku z vnosom njegove ID številke.
 • Analiza finančnih podatkov: Pri delu s finančnimi izkazi lahko uporabite VLOOKUP za iskanje specifičnih finančnih postavk v dolgih tabelah.

Za bolj poglobljeno razumevanje in učenje o funkciji VLOOKUP si oglejte vodič na “Excel Formule in Funkcije”, ki nudi temeljito razlago in praktične nasvete za uporabo te funkcije.

https://youtube.com/watch?v=Lw03WcG4mt4%3Ffeature%3Doembed

Osnove funkcije HLOOKUP

Funkcija HLOOKUP, ali “Horizontal Lookup,” je sorodna VLOOKUP, vendar išče informacije v prvi vrstici tabele ali obsega in vrne vrednost iz istega stolpca. Ta funkcija je uporabna, ko so podatki organizirani horizontalno.

Kako deluje HLOOKUP?

HLOOKUP zahteva podobne parametre kot VLOOKUP, z izjemo, da se iskanje izvaja v vrsticah namesto v kolonah.

 1. Iskalna vrednost: Vrednost, ki jo želite najti v prvi vrstici tabele.
 2. Tabela: Obseg celic, v katerem želite iskati.
 3. Št. vrstice za vrnitev vrednosti: Številka vrstice znotraj tabele, iz katere želite pridobiti podatek.
 4. Približno ali točno iskanje: Izbira med iskanjem točnega ali najbližjega ujemanja.

Primeri uporabe HLOOKUP

 • Iskanje cen izdelkov: Če so cene izdelkov razvrščene po vrsticah glede na kategorijo, lahko HLOOKUP hitro najde ceno določenega izdelka.
 • Upravljanje urnikov: Pri organizaciji urnikov, kjer so dnevi v tednu prikazani v prvi vrstici, lahko HLOOKUP poišče specifične informacije za določen dan.

HLOOKUP je morda manj pogosto uporabljen kot VLOOKUP, vendar je enako močno orodje v določenih situacijah. Razumevanje, kdaj in kako uporabiti vsako od teh funkcij, močno poveča vašo učinkovitost pri delu z Excelom. Za dodatne informacije o HLOOKUP in kako ga lahko uporabite skupaj z drugimi funkcijami, obiščite “Iskalne Funkcije in XLOOKUP”.

Uporaba funkcije VLOOKUP

Funkcija VLOOKUP v Excelu je izjemno močno orodje, ki omogoča hitro iskanje in pridobivanje podatkov iz velikih tabel. V tem članku bomo raziskali, kako uporabiti funkcijo VLOOKUP, od osnov do naprednih tehnik, ki bodo vašo uporabo Excela dvignile na višji nivo. Pri tem se bomo dotaknili tudi nekaterih pogostih izzivov in kako jih premagati.

Iskanje podatkov v tabeli

Osnovna uporaba funkcije VLOOKUP je iskanje specifičnih podatkov znotraj tabele. Za to potrebujemo štiri ključne informacije: iskalno vrednost, tabelo ali obseg, številko stolpca za vrnitev vrednosti in tip iskanja (točno ali približno iskanje).

Izbor prave tabele

Prvi korak pri uporabi VLOOKUP je določitev obsega iskanja. To pomeni izbor tabele, kjer se nahajajo želeni podatki. Pomembno je, da je iskalna vrednost v prvi koloni te tabele, saj VLOOKUP išče navzdol po prvi koloni.

Določitev stolpca za vrnitev vrednosti

Ko določite tabelo, morate izbrati, iz katerega stolpca želite pridobiti informacije. Številka stolpca se šteje od prve kolone obsega iskanja. Na primer, če je vaš obseg A2:B10, in želite vrednosti iz druge kolone, je številka stolpca za vrnitev vrednosti 2.

Napredne tehnike in triki

Čeprav je osnovna uporaba VLOOKUP precej enostavna, obstajajo napredne tehnike, ki omogočajo še bolj učinkovito uporabo te funkcije.

Uporaba približnih in točnih iskanj

VLOOKUP omogoča izbiro med točnim iskanjem (FALSE ali 0 kot zadnji parameter) in približnim iskanjem (TRUE ali 1). Točno iskanje je uporabno, ko potrebujete specifično ujemanje, medtem ko je približno iskanje koristno, na primer, pri iskanju razredov ocen ali dohodkovnih razponov.

Reševanje problemov s funkcijo IFERROR

Ena od težav, s katerimi se uporabniki VLOOKUP pogosto srečujejo, je pojav napak, ko funkcija ne najde iskane vrednosti. Za rešitev tega problema lahko uporabite funkcijo IFERROR, ki omogoča, da namesto napake prikažete prilagojeno sporočilo ali vrednost.

Primer uporabe VLOOKUP

Predstavljajmo si, da imamo tabelo z zaposlenimi in njihovimi ID številkami ter želimo najti e-poštni naslov določenega zaposlenega. Z uporabo VLOOKUP lahko hitro najdemo te informacije, ne da bi ročno iskali po celotni tabeli.

=VLOOKUP(iskalnaVrednost, A2:B100, 2, FALSE)

V zgornji formuli iskalnaVrednost predstavlja ID številko zaposlenega, A2:B100 je obseg, kjer iščemo (pri čemer je A prva kolona z ID številkami), 2 pomeni, da želimo vrednost iz druge kolone (e-poštni naslovi), in FALSE označuje, da želimo točno ujemanje.

Za še več naprednih tehnik in trikov pri uporabi funkcije VLOOKUP obiščite “Napredne Excel Formule”, kjer boste našli ključne nasvete in tehnične prijeme, ki bodo vaše delo z Excelom naredili še bolj produktivno.

vlookup-excel-primer

Uporaba funkcije HLOOKUP

HLOOKUP, ali horizontalno iskanje, je funkcija v Excelu, ki omogoča iskanje vrednosti znotraj prve vrstice tabele ali obsega in vrača vrednost iz istega stolpca v določeni vrstici. Čeprav ni tako pogosto uporabljena kot VLOOKUP, HLOOKUP ponuja enako moč pri obdelavi podatkov, organiziranih horizontalno. V tem članku bomo raziskali, kako najbolje uporabiti HLOOKUP in nekaj nasvetov za njegovo učinkovito uporabo.

Iskanje podatkov v vrsticah

HLOOKUP je idealen za situacije, kjer so ključne informacije organizirane v vrsticah namesto v kolonah. To je še posebej uporabno pri obdelavi podatkov, kot so časovne serije, kjer so časovni intervali (na primer meseci ali leta) predstavljeni v prvi vrstici tabele.

Izbor prave vrstice za iskanje

Pri uporabi HLOOKUP je ključno, da natančno določite obseg iskanja, tako da prva vrstica vsebuje iskalne vrednosti. Na primer, če so v prvi vrstici meseci in želite poiskati podatke za določen mesec, morate zagotoviti, da je ta vrstica vključena v obseg iskanja.

Določitev vrstice za vrnitev vrednosti

Po določitvi iskalne vrednosti in obsega iskanja morate izbrati številko vrstice, iz katere želite pridobiti podatke. To številko vrstice določite kot tretji parameter v funkciji HLOOKUP. Pomembno je, da se štetje začne z vrstico, ki vsebuje iskalne vrednosti.

Nasveti za učinkovito uporabo

Uporaba HLOOKUP je lahko izjemno učinkovita, če upoštevate nekaj ključnih nasvetov.

Kdaj uporabiti HLOOKUP namesto VLOOKUP

HLOOKUP uporabite, ko so podatki, ki jih želite iskati in pridobiti, organizirani horizontalno. To je še posebej uporabno v primerih, ko delate z tabelami, kjer so kategorije ali časovni intervali predstavljeni v vrsticah na vrhu tabele.

Kombiniranje s funkcijami MATCH in INDEX

Za večjo fleksibilnost in moč pri iskanju lahko HLOOKUP kombinirate z drugimi funkcijami, kot sta MATCH in INDEX. MATCH lahko uporabite za dinamično določanje številke vrstice, ki jo želite vrniti, kar je še posebej koristno, ko se lokacija podatkov pogosto spreminja. INDEX pa omogoča bolj natančno izbiro podatkov iz večjega obsega.

Primer uporabe HLOOKUP

Recimo, da imamo tabelo s prodajnimi podatki, kjer so meseci predstavljeni v prvi vrstici in izdelki v prvem stolpcu. Če želimo poiskati prodajo določenega izdelka v določenem mesecu, lahko uporabimo HLOOKUP:

=HLOOKUP("Maj", A1:M3, 3, FALSE)

V zgornji formuli “Maj” predstavlja mesec, ki ga iščemo v prvi vrstici obsega A1:M3. Številka 3 pomeni, da želimo podatke iz tretje vrstice, ki predstavlja prodajo, in FALSE označuje, da želimo točno ujemanje.

Za dodatne informacije in napotke o uporabi funkcije HLOOKUP in njenih naprednih uporabah obiščite “Iskalne Funkcije in XLOOKUP”, kjer boste našli obsežne vodiče in primerjave med različnimi iskalnimi funkcijami v Excelu.

https://youtube.com/watch?v=rNlie4RGdCU%3Ffeature%3Doembed

Vodenje zaloge otroških hlač v spletni trgovini z uporabo VLOOKUP

Pri vodenju spletne trgovine, kot je prodaja unikatnih otroških hlač, je učinkovito upravljanje zalog ključnega pomena. S funkcijo VLOOKUP v Excelu lahko trgovci hitro in natančno spremljajo zalogo, določajo potrebe po naročilu in analizirajo prodajne trende.

Izazovi vodenja zaloge

Vodenje zaloge zahteva natančno spremljanje različnih artiklov, kot so otroške hlače, katerih velikosti, barve in modeli se nenehno spreminjajo. Vsak artikel ima svojo SKU (Stock Keeping Unit) številko, ki omogoča enostavno sledenje. Spletne trgovine se soočajo s številnimi izzivi, kot so:

 • Spremljanje razpoložljivosti zaloge v realnem času
 • Analiza prodajnih trendov za napovedovanje
 • Upravljanje s povpraševanjem in dobavo

Uporaba VLOOKUP za učinkovito vodenje zalog

Funkcija VLOOKUP (Vertical Lookup) omogoča trgovcem, da avtomatizirajo iskanje podatkov znotraj velike tabele zalog. Na primer, z VLOOKUP lahko hitro poiščemo informacije o zalogi za specifične modele otroških hlač z vnosom SKU številke.

Koraki za uporabo VLOOKUP:

 1. Organizacija podatkovne tabele: Najprej ustvarite tabelo, ki vsebuje SKU številke, opise artiklov, velikosti, barve in trenutno zalogo.
 2. Uporaba funkcije VLOOKUP: S funkcijo VLOOKUP lahko nato poiščete količino zaloge za določen SKU tako, da funkciji določite iskano SKU številko, obseg iskanja in številko stolpca z želeno informacijo.
 3. Analiza in odločitve: Na podlagi pridobljenih informacij lahko sprejemate odločitve o ponovnem naročilu, promocijah ali izločanju določenih modelov.

Primer uporabe:

Predstavljajte si, da želite izvedeti trenutno zalogo za SKU #1234, ki ustreza določenemu modelu otroških hlač. Z uporabo VLOOKUP lahko hitro ugotovite, da je na zalogi še 20 parov, kar vam omogoča, da se odločite o morebitnem ponovnem naročilu.

Uporaba funkcije VLOOKUP za upravljanje zalog v spletni trgovini otroških oblačil, kot je na voljo na LABI, ne samo da prihrani čas, ampak tudi zmanjšuje možnost napak pri ročnem vnosu in omogoča hitrejše odločanje. Z natančnim spremljanjem zalog lahko trgovci optimizirajo svojo ponudbo in izboljšajo zadovoljstvo strank.

Primerjave in kombiniranje funkcij VLOOKUP in HLOOKUP

Microsoft Excel ponuja široko paleto funkcij za obdelavo in analizo podatkov, med katerimi so še posebej priljubljene funkcije za iskanje, kot sta VLOOKUP in HLOOKUP. Ti dve funkciji omogočata uporabnikom, da hitro najdejo in pridobijo podatke iz velikih tabel. Kljub njuni popularnosti pa je pomembno razumeti razlike med njima in kako ju lahko najbolje uporabimo v različnih scenarijih. V tem članku bomo raziskali, kdaj uporabiti katero funkcijo in kako ju lahko kombiniramo z drugimi funkcijami za bolj napredno analizo podatkov.

Kdaj uporabiti katero funkcijo

Izbira med VLOOKUP in HLOOKUP pogosto zavisi od strukture vaših podatkov. Če so podatki, ki jih iščete, organizirani v stolpcih, je VLOOKUP vaša najboljša izbira. To je zato, ker VLOOKUP išče vrednosti vertikalno navzdol po prvi koloni obsega iskanja in vrne vrednost iz iste vrstice v določenem stolpcu.

Po drugi strani je HLOOKUP boljša izbira, ko so podatki organizirani v vrsticah. HLOOKUP išče vrednosti horizontalno po prvi vrstici obsega iskanja in vrne vrednost iz istega stolpca v določeni vrstici.

Primeri

 • VLOOKUP: Idealno za iskanje podatkov o zaposlenih, strankah ali izdelkih, kjer je vsaka vrstica posvečena posameznemu zaposlenemu, stranki ali izdelku.
 • HLOOKUP: Uporabno pri analizi časovnih serij, kjer so časovni intervali, kot so meseci ali leta, predstavljeni v prvi vrstici tabele.

Kombiniranje VLOOKUP in HLOOKUP z drugimi funkcijami

Za bolj napredno analizo podatkov lahko VLOOKUP in HLOOKUP kombinirate z drugimi funkcijami, kot sta MATCH in INDEX. To omogoča večjo fleksibilnost in natančnost pri iskanju in pridobivanju podatkov.

Dinamično iskanje z MATCH

Funkcija MATCH se pogosto uporablja skupaj z VLOOKUP ali HLOOKUP za dinamično določanje stolpca ali vrstice za vrnitev vrednosti. MATCH vrne položaj (indeks) določene vrednosti v obsegu iskanja, kar omogoča VLOOKUP ali HLOOKUP, da dinamično prilagodi stolpec ali vrstico iz katere pridobi podatke.

Povečanje moči z INDEX

INDEX funkcija se lahko uporablja skupaj z MATCH za ustvarjanje bolj prilagodljivih in močnih iskalnih funkcij. Kombinacija INDEX in MATCH lahko nadomesti VLOOKUP ali HLOOKUP, saj omogoča iskanje v kateri koli smeri (ne samo vertikalno ali horizontalno) in izbiro podatkov iz več dimenzij.

Zaključek

Razumevanje razlik med VLOOKUP in HLOOKUP ter njihovo kombiniranje z drugimi funkcijami, kot sta MATCH in INDEX, lahko močno poveča vašo produktivnost in učinkovitost pri delu z Excelom. Vsaka od teh funkcij ima svoje prednosti in idealne uporabe, zato je pomembno, da izberete pravo orodje za vaše potrebe obdelave podatkov.

Za globlje razumevanje teh funkcij in njihove uporabe obiščite Tečaj Excela, kjer boste našli obsežne lekcije in praktične vaje, ki vam bodo pomagale postati mojster Excela.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke... Hočem vedeti več...

Kaj so piškotki (ang. »cookies«)? Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas v teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oz. informacij, ki bi vas lahko identificirale. Zakaj so piškotki potrebni? S pomočjo piškotkov vam lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani. Tako se npr. v piškotke lahko beležijo vaše preference in nastavitve, vnosi v spletne obrazce in informacije za prijavljene uporabnike. V spletnih trgovinah se v piškotke beležijo izdelki v nakupovalni košarici, priljubljeni izdelki, ostali podatki o nakupu itd. S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani in tako lažje odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter vam ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oz. primernejšo ponudbo. S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase. Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem, ko se ostali lahko shranijo, le če se s tem strinjate. Katere piškotke uporabljamo? Uporabljamo naslednje piškotke: 1. Lastni piškotki (ang. »local cookie/first party cookie«) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto. 2. Drugi piškotki (ang. »third party cookie«) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (npr. Google Analytics). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanj, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Več o Google Analytics si lahko preberete tu. Kaj bomo s podatki, ki so zbrani s pomočjo piškotkov? Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. Internet Explorer 9 Internet Explorer 7 in 8 Mozzila Firefox Chrome Safari (stran v angleškem jeziku) Opera (stran v angleškem jeziku) Če piškotke izklopite, spletna stran ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.

Zapri okno