Digitalizacija poslovanja je proces, ki omogoča prehod iz tradicionalnih na digitalne poslovne modele, ki temeljijo na uporabi informacijskih tehnologij in sistemov. V današnjem poslovnem svetu je digitalizacija postala ključni dejavnik uspeha, saj podjetjem omogoča hitrejše in učinkovitejše izvajanje svojih poslovnih procesov ter s tem pridobivanje konkurenčne prednosti na trgu. Ena izmed ključnih sestavin digitalizacije poslovanja so informacijski sistemi, ki zagotavljajo osnovno infrastrukturo za delovanje digitalnih poslovnih modelov.

digitalizacija poslovanja

Kaj je digitalizacija poslovanja? 

Digitalizacija poslovanja se nanaša na proces preoblikovanja tradicionalnih poslovnih modelov v digitalne oblike. Gre za integracijo digitalne tehnologije v vseh vidikih poslovanja, od notranjih procesov do odnosov s strankami. Digitalizacija poslovanja je nujna v današnjem času, saj zagotavlja učinkovitejše in bolj prilagodljive poslovne procese, ki so bolj prilagojeni sodobnim zahtevam.

Digitalno poslovanje je tako pomembno, da postaja vedno bolj osredotočeno v sodobnem poslovnem svetu. Podjetja, ki se ne morejo prilagoditi digitalni revoluciji, tvegajo izgubo konkurenčnosti in uspešnosti. Na drugi strani pa podjetja, ki se odločijo za digitalno poslovanje, lahko izboljšajo svoje poslovne procese in povečajo produktivnost.

V digitalnem poslovanju se informacijske tehnologije uporabljajo za povečanje učinkovitosti in učinkovitosti procesov poslovanja. Na primer, informacijski sistemi se lahko uporabijo za zbiranje, obdelavo in upravljanje podatkov v realnem času. To podjetjem omogoča, da sprejemajo bolj obveščene poslovne odločitve, kar vodi v večjo učinkovitost in produktivnost.

Digitalno poslovanje lahko prav tako pripomore k boljši uporabi virov in s tem k zmanjšanju stroškov. Avtomatizacija poslovnih procesov, kot so obračun plač, upravljanje zalog in dostava izdelkov, lahko pomaga zmanjšati število zaposlenih in povečati učinkovitost.

Digitalizacija poslovanja prav tako omogoča podjetjem, da bolje komunicirajo s strankami in povečajo njihovo zadovoljstvo. Digitalne platforme za komunikacijo, kot so spletne strani, socialna omrežja in aplikacije, lahko pomagajo podjetjem, da vzpostavijo boljši odnos s strankami in izboljšajo njihovo izkušnjo.

V zaključku, digitalno poslovanje je nujno za podjetja, ki si želijo ostati konkurenčna in uspešna v sodobnem poslovnem svetu. Digitalizacija poslovanja omogoča bolj učinkovite in prilagodljive procese, ki povečajo produktivnost in zmanjšajo stroške. Prav tako pa pomaga izboljšati odnose s strankami in povečati njihovo zadovoljstvo.

Kaj so informacijski sistemi in zakaj jih potrebujemo za digitalizacijo poslovanja? 

Informacijski sistemi so orodja, ki podjetjem omogočajo učinkovito obdelavo in upravljanje podatkov ter informacij, ki so ključnega pomena za poslovanje. S pomočjo informacijskih sistemov lahko podjetja izboljšajo poslovne procese, povečajo produktivnost in uspešnost, kar je ključnega pomena za digitalizacijo poslovanja.

Za uspešno digitalizacijo poslovanja so informacijski sistemi nujni, saj omogočajo avtomatizacijo poslovnih procesov, ki so ključni za uspešnost podjetja. Tako lahko na primer informacijski sistemi omogočajo učinkovitejše projektno vodenje, saj zbirajo in obdelujejo podatke o projektih in njihovem poteku. To podjetjem omogoča, da sprejemajo bolj obveščene odločitve glede projektov, kar lahko poveča produktivnost in uspešnost.

Poleg tega informacijski sistemi omogočajo tudi boljše upravljanje zaposlenih, saj lahko z njihovo pomočjo vodimo personalno mapo zaposlenega, kjer imamo na voljo vse informacije o zaposlenih in njihovih dosežkih. Na ta način lahko podjetja lažje upravljajo z zaposlenimi ter jih motivirajo za doseganje zastavljenih ciljev.

Notranja pravila vzorec, ki ga podjetja uporabljajo za usklajevanje notranjih pravil, so prav tako pomemben del informacijskih sistemov. S pomočjo notranjih pravil vzorcev lahko podjetja zagotavljajo, da so vsi zaposleni seznanjeni z notranjimi pravili in da se ta pravila dosledno upoštevajo. To je ključnega pomena za uspešno digitalizacijo poslovanja, saj zagotavlja skladnost in doslednost pri uporabi informacijskih sistemov.

Odsotnosti zaposlenih so prav tako pomemben vidik poslovanja, ki se ga da s pomočjo informacijskih sistemov učinkovito upravljati. Sistem lahko zaposlenim omogoči prijavo odsotnosti ter spremljanje in vodenje evidence o odsotnostih, kar olajša upravljanje z delovnim časom in dopusti.

Zaključno lahko povzamemo, da so informacijski sistemi ključnega pomena za uspešno digitalizacijo poslovanja. S pomočjo informacijskih sistemov lahko podjetja učinkovito upravljajo s svojimi poslovnimi procesi, projektnim vodenjem, upravljanjem zaposlenih in drugimi pomembnimi vidiki poslovanja. Informacijski sistemi nam omogočajo učinkovito zbiranje, obdelovanje in analiziranje informacij, kar nam lahko pomaga pri sprejemanju bolj informiranih odločitev.

5 prednosti digitalizacije poslovanja 

Digitalizacija poslovanja je proces, ki omogoča podjetjem, da uporabljajo digitalne tehnologije za izboljšanje svojih poslovnih procesov. V tem procesu podjetja uvajajo informacijske sisteme in digitalne rešitve, ki jim omogočajo učinkovitejše delovanje ter povečanje produktivnosti. V nadaljevanju predstavljamo 5 prednosti digitalizacije poslovanja.

  1. Povečana učinkovitost poslovanja: Digitalizacija poslovanja omogoča avtomatizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, kar povečuje učinkovitost poslovanja. S tem se zmanjšujejo stroški, izboljšuje se kakovost in zmanjšujejo napake pri izvajanju nalog. To pa lahko podjetju pomaga pri doseganju višje ravni uspešnosti ter boljšem obvladovanju poslovnih tveganj.
  1. Boljše upravljanje z informacijami: Z digitalizacijo poslovanja podjetja pridobijo možnost učinkovitejšega upravljanja z informacijami, kar jim omogoča boljše sprejemanje odločitev. Informacijski sistemi podjetjem omogočajo, da hitro pridobijo informacije o poslovnih procesih, kar omogoča pravočasno ukrepanje in odločanje.
  1. Večja mobilnost in dostopnost: Digitalizacija poslovanja omogoča boljšo mobilnost in dostopnost zaposlenih do informacij in orodij. Zaposleni lahko dostopajo do poslovnih informacij, programov in orodij na daljavo, kar jim omogoča delo od doma ali na terenu. S tem se zmanjša potreba po fizični prisotnosti na delovnem mestu ter se poveča fleksibilnost pri delu.
  1. Učinkovitejše upravljanje zaposlenih: Digitalizacija poslovanja omogoča bolj učinkovito upravljanje zaposlenih. Zaposleni lahko v realnem času oddajajo zahteve za dopust ali odsotnosti, prijavljajo opravljeno delo, prejemajo navodila in še več. S tem se zmanjša administrativno breme in poveča produktivnost zaposlenih.
  1. Boljše upravljanje odsotnosti: Ena od pomembnih prednosti digitalizacije poslovanja je tudi boljše upravljanje odsotnosti. Digitalni sistemi omogočajo zaposlenim, da svoje odsotnosti spremljajo in urejajo preko spletnih aplikacij. Hkrati pa lahko delodajalci na podlagi podatkov o odsotnostih bolje upravljajo z delovnim procesom in s tem preprečijo nepotrebne zamude in težave v delovnih procesih. 

Kateri informacijski sistem izbrati za digitalizacijo poslovanja? 

Ko se podjetje odloči za digitalizacijo poslovanja, se pojavi vprašanje, kateri informacijski sistem izbrati za dosego zastavljenih ciljev. Obstaja veliko različnih informacijskih sistemov, vsak s svojimi prednostmi in slabostmi, zato je pomembno izbrati pravega, ki ustreza specifičnim potrebam podjetja.

Med izborom informacijskega sistema se je treba osredotočiti na funkcionalnosti, ki so najpomembnejše za podjetje in način, kako informacijski sistem podpira poslovne procese. Pomembno je izbrati tudi sistem, ki je zanesljiv in prilagodljiv ter lahko raste skupaj s podjetjem.

En informacijski sistem, ki izstopa pri digitalizaciji poslovanja, je informacijski sistem ODOS. ODOS je celovit sistem za upravljanje poslovnih procesov, ki omogoča digitalizacijo različnih področij poslovanja, kot so finančno računovodstvo, prodaja, nabava, proizvodnja in upravljanje kadrov. Poleg tega ODOS omogoča tudi vodenje projektov, upravljanje odsotnosti in nadzor nad notranjimi pravili.

ODOS je prilagodljiv in lahko se prilagodi specifičnim potrebam posameznega podjetja, poleg tega pa je tudi enostaven za uporabo in ima prijazen uporabniški vmesnik. Zaradi svojih funkcionalnosti in prilagodljivosti je ODOS odlična izbira za podjetja, ki želijo učinkovito digitalizirati svoje poslovanje.

Vendar pa je izbira informacijskega sistema odvisna od specifičnih potreb in zahtev vsakega posameznega podjetja, zato je pomembno, da se pri izbiri posvetujete s strokovnjaki in se odločite za sistem, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Spodaj si še na hitro poglejmo kako informacijski sistem olajša digitalizacijo poslovanja za 3 različne delovne naloge: 

  • Sestanki 
  • Notranja pravila 
  • Presnonalna mapa zaposlenega/Kadrovske naloge

Kako digitalizacija poslovanja poenostavi organizacijo sestankov?

Sestanki so ključni del poslovnega sveta in so bistveni za učinkovito sodelovanje zaposlenih ter uspešno vodenje projektnih in drugih aktivnosti. Vendar pa lahko organizacija sestankov predstavlja velik izziv, saj zahteva veliko časa, truda in koordinacije. Digitalizacija poslovanja pa lahko ta izziv bistveno olajša in poenostavi organizacijo sestankov.

Ena od prednosti digitalizacije poslovanja pri organizaciji sestankov je v uporabi različnih orodij za načrtovanje, spremljanje in izvajanje sestankov. Veliko podjetij že uporablja različne aplikacije in programsko opremo, ki zaposlenim omogočajo, da na enem mestu vidijo razpored sestankov, povabijo druge udeležence in spremljajo sprejete odločitve. Te aplikacije omogočajo tudi hitro izmenjavo informacij in datotek ter lažje načrtovanje sestankov s sodelavci v različnih časovnih pasovih.

Poleg tega digitalizacija poslovanja olajšuje tudi organizacijo in izvajanje virtualnih sestankov. Sodobna tehnologija omogoča učinkovito sodelovanje in komunikacijo preko videokonferenc, kar odpravlja potrebo po fizični prisotnosti udeležencev na enem mestu. To je še posebej koristno za podjetja, ki imajo oddaljene delavce ali sodelujejo z različnimi partnerji po svetu.

Poleg tega digitalizacija poslovanja omogoča tudi boljši pregled nad sestanki in njihovimi rezultati. Informacijski sistemi, kot je npr. informacijski sistem ODOS, omogočajo, da se sprejete odločitve zabeležijo in shranijo na enem mestu, kar olajšuje poznejše spremljanje in izvajanje dogovorjenih aktivnosti. S tem se zmanjša tudi možnost nesporazumov in nejasnosti med sodelavci glede dogovorjenih ciljev in nalog.

V skladu s tem lahko zaključimo, da digitalizacija poslovanja bistveno olajša organizacijo sestankov ter izboljša učinkovitost in produktivnost dela. Omogoča hitrejši dostop do informacij, lažje komuniciranje in koordinacijo, ter preglednejši nadzor nad celotnim procesom organizacije sestankov. Zato podjetja, ki iščejo načine za izboljšanje svojega poslovanja, ne smejo spregledati digitalne transformacije in njenih prednosti pri organizaciji sestankov.

Upravljanje personalne mape zaposlenih z ODOS

Personalna mapa zaposlenega je pomemben dokument za vsako podjetje, saj vsebuje informacije o zaposlenem, njegovem delovnem mestu, izobraževanju, izkušnjah in drugih pomembnih podatkih. V preteklosti so bili ti podatki shranjeni na papirju in bili pogosto težko dostopni, predvsem, če so bili shranjeni v arhivu ali celo v drugi pisarni.

Z digitalizacijo poslovanja in uvedbo informacijskega sistema ODOS, pa je upravljanje s personalno mapo zaposlenega postalo enostavnejše in bolj pregledno. Sistem ODOS omogoča centralizirano hrambo podatkov o zaposlenih in omogoča hiter in enostaven dostop do teh podatkov, kjerkoli in kadarkoli.

Poleg tega ODOS omogoča tudi varno upravljanje s podatki, saj so vsi podatki shranjeni v varni elektronski obliki, kar preprečuje morebitno izgubo podatkov. Sistem ODOS omogoča tudi dodajanje novih podatkov, ažuriranje podatkov in izvoz podatkov v različne formate, kar olajša vodenje raznih evidenc.

Uporaba sistema ODOS omogoča tudi lažje upravljanje zaposlenih, saj je enostavno spremljanje delovnih nalog, ki jih ima zaposleni. Poleg tega pa sistem omogoča tudi spremljanje izobraževanj in usposabljanj, ki jih je zaposleni opravil, kar je še posebej pomembno pri načrtovanju razvoja zaposlenega in s tem tudi razvoja podjetja.

V primeru, da pride do spremembe zaposlitve ali do selitve zaposlenega na drugo delovno mesto, pa se tudi v tem primeru lahko uporabi sistem ODOS, ki olajša prenos podatkov in poenostavi postopek prenosa.

V zaključku lahko povzamemo, da je upravljanje s personalno mapo zaposlenega ključnega pomena za učinkovito vodenje podjetja. Sistem ODOS pa omogoča enostavno upravljanje s personalnimi mapami zaposlenih ter tako olajša delo zaposlenim in nadzornikom.

Kako digitalizacija poslovanja olajša spremljanje in določitev notranjih pravil?

Digitalizacija poslovanja prinaša številne prednosti, med katerimi je ena od pomembnejših možnost lažjega spremljanja in določanja notranjih pravil. Tradicionalno so se ta pravila beležila na papirnatih dokumentih in bila dostopna le omejenemu številu zaposlenih. Z digitalizacijo pa postanejo pravila dostopna vsem zaposlenim, kar prinaša mnoge prednosti.

Ena od platform, ki omogoča lažje spremljanje in določanje notranjih pravil, je informacijski sistem ODOS. ODOS omogoča centralizirano upravljanje s pravili in jih po potrebi enostavno spreminjamo ali dopolnjujemo. Vsi zaposleni imajo dostop do pravil preko spletnega portala, kjer so pravila prikazana na pregleden način in vsem zaposlenim enako na voljo.

Ena od glavnih prednosti digitalizacije notranjih pravil je, da se lahko vsako posodobitev ali dopolnitev takoj objavi na spletni portal, tako da so zaposleni vedno na tekočem z najnovejšimi pravili. To omogoča boljše upravljanje notranjih procesov in zagotavlja, da so pravila up-to-date.

Digitalizacija notranjih pravil prav tako omogoča enostavnejše spremljanje skladnosti s pravili, saj je z ODOS sistemom mogoče enostavno spremljati, kdo se je seznal s pravili in kdo jih je sprejel. V primeru kršitve pravil se lahko zgodovina spremljanja uporabi kot dokazilo in pomaga pri nadaljnjih ukrepih.

Skupaj z lažjim spremljanjem in določanjem notranjih pravil, ODOS omogoča tudi lažje upravljanje zaposlenih, saj lahko vsak zaposleni enostavno dostopa do svoje osebne mape, kjer se nahajajo vsi podatki o zaposlenih, vključno z zaposlitvenimi pogodbami, plačami, delovnimi časi in odsotnostmi. Z uporabo ODOS sistema se lahko izboljša učinkovitost upravljanja zaposlenih in zmanjša administrativno delo.

Za več informacij vam priporočamo branje spodnjih člankov: 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke... Hočem vedeti več...

Kaj so piškotki (ang. »cookies«)? Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas v teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oz. informacij, ki bi vas lahko identificirale. Zakaj so piškotki potrebni? S pomočjo piškotkov vam lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani. Tako se npr. v piškotke lahko beležijo vaše preference in nastavitve, vnosi v spletne obrazce in informacije za prijavljene uporabnike. V spletnih trgovinah se v piškotke beležijo izdelki v nakupovalni košarici, priljubljeni izdelki, ostali podatki o nakupu itd. S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani in tako lažje odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter vam ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oz. primernejšo ponudbo. S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase. Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem, ko se ostali lahko shranijo, le če se s tem strinjate. Katere piškotke uporabljamo? Uporabljamo naslednje piškotke: 1. Lastni piškotki (ang. »local cookie/first party cookie«) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto. 2. Drugi piškotki (ang. »third party cookie«) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (npr. Google Analytics). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanj, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Več o Google Analytics si lahko preberete tu. Kaj bomo s podatki, ki so zbrani s pomočjo piškotkov? Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. Internet Explorer 9 Internet Explorer 7 in 8 Mozzila Firefox Chrome Safari (stran v angleškem jeziku) Opera (stran v angleškem jeziku) Če piškotke izklopite, spletna stran ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.

Zapri okno