Digitalizacija poslovanja je ključna za uspeh in konkurenčnost podjetij v današnjem svetu. Brez nje je sedaj že skoraj nemogoče uspešno poslovati in biti v prednosti pred konkurenco. 80% podjetij je že svoje poslovanje uspešno digitaliziralo. v članku se bomo osredotočili na katero so koraki za uspešno digitalizacijo poslovanja.

Koraki za uspešno digitalizacijo poslovanja

Kakor je že omenjeno zgoraj se bomo osredotočili na kateri so koraki za uspešno digitalizacijo poslovanja in prav tako bomo pogledali:

 • prednosti digitalizacije poslovanja
 • Kateri sistem je učinkovit za digitalizacijo
 • ter primere poslovnih procesov katere lahko digitaliziramo z določenim sistemom

Kaj je digitalizacija poslovanja?

Digitalizacija poslovanja je proces prehoda podjetja iz analognih poslovnih postopkov v digitalne postopke. To vključuje uporabo računalniških tehnologij, programske opreme in oblačnih storitev za izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov, povečanje produktivnosti delavcev in izboljšanje storitev za stranke. Digitalizacija vključuje tudi skeniranje, digitalno arhiviranje in upravljanje podatkov ter avtomatizacijo vseh poslovnih procesov znotraj podjetja. Namen digitalizacije je izboljšati poslovne procese, povečati produktivnost in prilagoditi se vsem spremembam na trgu.

Digitalizacija poslovanja ima številne koristi, kot so;

 • izboljšana komunikacija med zaposlenimi, 
 • učinkovitejše upravljanje podatkov, 
 • zmanjšanje papirologije, 
 • večja učinkovitost in produktivnost, 
 • lažja upravljanje in dostop do podatkov 
 • večja konkurenčnost na trgu. 

Prav tako lahko digitalizacija izboljša storitve za stranke, saj omogoča hitrejšo in učinkovitejšo odzivnost na njihove potrebe in zahteve.

Vendar pa prehod iz analognega poslovanja na digitalno poslovanje ni enostaven proces in lahko zahteva investicijo v tehnologijo, izobraževanje zaposlenih in prilagoditev poslovnih procesov. Podjetja morajo biti pripravljena na te spremembe, da lahko dosežejo koristi digitalizacije. Prav tako je pomembno, da podjetja izberejo ustrezno tehnologijo in poskrbijo za varnost podatkov.

V zaključku, digitalizacija poslovanja je ključna za uspeh in konkurenčnost podjetij v današnjem svetu. Podjetja, ki želijo ohranjati konkurenčnost in izboljšati svoje poslovanje, morajo razmisliti o digitalizaciji svojih poslovnih procesov. S tem bodo lahko dosegli večjo učinkovitost, produktivnost in izboljšali svoje storitve za stranke.

V naslednjem poglavju se bomo osredotočili na temo: koraki za uspešno digitalizacijo poslovanja.

Koraki za uspešno digitalizacijo poslovanja

Digitalizacija poslovanja zagotavlja podjetjem učinkovitost, hitrost in fleksibilnost. Tukaj  so našteti nekateri koraki za uspešno digitalizacijo poslovanja:

1 korak: Identifikacija potreb – Pred začetkom procesa digitalizacije je pomembno identificirati potrebe poslovanja in njihovo ustrezno ureditev.

2 krak Analiza podatkov – Podjetje mora analizirati svoje podatke in se prepričati, da so v dobri kondiciji. To bo podjetju omogočilo, da izbere ustrezne tehnologije za digitalizacijo.

3 korak: Izbira ustrezne tehnologije – Izberite tehnologijo, ki bo ustrezala potrebam poslovanja. Izbira je odvisna od števila zaposlenih, velikosti podjetja in tehnoloških zmožnosti.

4 korak: Vzpostavitev procesa – Ko je izbrana ustrezna tehnologija, je treba proces digitalizacije vzpostaviti. To pomeni nastavitev programske opreme, nastavitev procesov in zagotavljanje, da so vsi zaposleni seznanjeni z uporabo tehnologije.

5 korak: Evalvacija in spremljanje – Ko je proces vzpostavljen, je pomembno, da se ga stalno evalvira in spremlja, da se zagotovi njegova učinkovitost.

6 korak: Vzdrževanje – Redno vzdrževanje tehnologije bo zagotavljalo, da bo proces digitalizacije trajno učinkovit.

7 korak: Integracija z drugimi sistemi – Integracija digitaliziranih procesov z drugimi poslovnimi sistemi, kot so računovodstvo, skladiščenje in poslovne aplikacije, bo zagotavljala bolj učinkovito in brezhibno delovanje poslovanja.

8 korak: Zagotavljanje varnosti podatkov – Digitalizacija poslovanja zahteva varno hrambo podatkov. Podjetje mora zagotoviti, da so varnostne kopije podatkov redno varne in da so vsi podatki šifrirani.

9 korak: Skrb za kadre – Digitalizacija poslovanja zahteva usposobljeno in motivirano osebje. Podjetje mora zagotoviti, da bodo vsi zaposleni izobraženi o uporabi tehnologije in da bodo motivirani za njeno uporabo.

10 korak: Redno posodabljanje tehnologije – Posodabljanje tehnologije je pomembno za zagotavljanje njene učinkovitosti in varnosti. Podjetje mora redno posodabljati tehnologijo, da bo lahko sledilo rasti poslovanja in spreminjajočim se potrebam.

Sledenje vsem tem korakom bo pomagalo podjetjem pri uspešni digitalizaciji poslovanja in jim prineslo številne prednosti, kot so hitrejše poslovne procese, bolj učinkovito delo in večjo konkurenčnost na trgu.

Izbira ustrezne tehnologije za digitalizacijo poslovanja

Izbira ustrezne tehnologije za digitalizacijo poslovanja je ključnega pomena za uspeh projekta. Tu so nekateri faktorji, ki jih je treba upoštevati pri izbiri tehnologije:

 • Prilagodljivost: Tehnologija mora biti prilagodljiva potrebam podjetja in sposobna slediti rasti poslovanja.
 • Učinkovitost: Tehnologija mora biti učinkovita pri izvajanju poslovnih procesov in zmanjševanju stroškov.
 • Enostavnost uporabe: Tehnologija mora biti enostavna za uporabo, da bodo zaposleni motivirani za njeno uporabo.
 • Varnost: Tehnologija mora zagotavljati varno hrambo podatkov in zagotavljati varnost sistema.
 • Integracija z drugimi sistemi: Tehnologija mora biti sposobna integrirati poslovne procese z drugimi poslovnimi sistemi, kot so računovodstvo in skladiščenje.
 • Podpora in storitve: Tehnologija mora zagotavljati dobro podporo in storitve, da se bodo morebitne težave hitro rešile.
 • Cena: Tehnologija mora biti cenovno ugodna in dostopna za podjetje.

Poleg tega je pomembno, da podjetje redno pregleduje tehnologijo in jo posodablja, da bo lahko sledilo rasti poslovanja in spreminjajočim se potrebam. Z izbiro ustrezne tehnologije in rednim spremljanjem bo podjetje zagotavljalo uspešno in učinkovito digitalizacijo poslovanja.

Izbira ustrezne tehnologije za digitalizacijo poslovanja je ključnega pomena za uspeh projekta. Tu so še nekateri dodatni faktorji, ki jih je treba upoštevati:

 • Mobilna dostopnost: Tehnologija mora zagotavljati mobilno dostopnost, tako da bodo zaposleni lahko delali kadarkoli in kjerkoli.
 • Stabilnost: Tehnologija mora biti stabilna in sposobna slediti rasti podjetja.
 • Analitika in podatki: Tehnologija mora omogočati enostavno pridobivanje in pregledovanje podatkov ter omogočati podjetju, da pridobi pomembne podatke.
 • Avtomatizacija: Tehnologija mora omogočati avtomatizacijo poslovnih procesov, kar bo zmanjšalo zahteve po ročnem delu in zmanjšalo možnost za napake.
 • Kompatibilnost: Tehnologija mora biti kompatibilna z obstoječimi sistemi in tehnologijami v podjetju.
 • Dostopnost podatkov: Tehnologija mora omogočati enostavno dostopnost do podatkov, tako da bodo zaposleni lahko hitro pridobili potrebne informacije.
 • Potrditve: Tehnologija mora omogočati potrditve in dokumentacijo poslovnih procesov, da se zagotovi, da so vsi postopki opravljeni pravilno.

Prednosti digitalizacije poslovanja

Digitalizacija poslovanja ponuja številne prednosti, ki so bistvene za uspešno poslovanje in konkurenčno prednost na trgu. Spodaj v alinejah je naštetih nekaj prednosti digitalizacije poslovanja:

 • Avtomatizacija procesov: Digitalizacija omogoča avtomatizacijo rutinskih in monotonskih opravil, kot so evidentiranje nabave, elektronski računi in avansni računi, kar povečuje učinkovitost in produktivnost podjetja.
 • Boljša organizacija: S digitalnimi sistemi lahko podjetje bolje arhivira, hrani in dostopa do poslovnih informacij, kar omogoča hitrejšo in enostavnejšo obdelavo naročilnic, poslovnih sestankov in osebnih map zaposlenih.
 • Mobilnost: S pomočjo digitalnih tehnologij lahko zaposleni opravljajo svoje naloge kjerkoli in kadarkoli, kar omogoča boljšo fleksibilnost in učinkovitost.
 • Sveže podatke: Digitalni sistemi omogočajo enostavno vzdrževanje in posodabljanje poslovnih informacij, kar zagotavlja, da so podatki vedno sveži in točni.
 • Večja učinkovitost: Digitalizacija omogoča hitrejše in enostavnejše obdelavo informacij, kar povečuje učinkovitost poslovanja.
 • Nižji stroški: Digitalizacija poslovanja lahko zmanjša stroške papirnatih obrazcev, pošiljanja dokumentov in drugih administrativnih opravil.
 • Zmanjševanje tveganja: Digitalizacija poslovanja zmanjšuje tveganje zgube podatkov ali poškodbe fizičnih dokumentov.
 • Boljša dostopnost podatkov: S digitalizacijo poslovanja so podatki dostopni od kjerkoli in kadarkoli, kar zagotavlja boljšo učinkovitost in produktivnost.
 • Povečana prilagodljivost: Digitalizacija poslovanja omogoča podjetjem, da prilagodijo svoje procese glede na potrebe strank in spreminjajoče se tržne razmere.
 • Večja konkurenčna prednost: Podjetja, ki uporabljajo digitalizacijo poslovanja, imajo večjo konkurenčno prednost v primerjavi s tistimi, ki temu niso naklonjeni.
 • Nižji stroški: Digitalizacija poslovanja zmanjšuje stroške za papir, tiskanje, skladiščenje in prevoz fizičnih dokumentov.

V končni fazi se lahko podjetja z digitalizacijo poslovanja izogneta zamudam, zmanjšajo stroške in izboljšajo učinkovitost poslovanja, kar pomaga k večji konkurenčni prednosti na trgu.

Sistem ODOS in prikaz digitalizacije na primerih delovnih procesov

ODOS (Operativni Sistem Digitalizacije) je ena izmed tehnologij za digitalizacijo poslovanja, ki združuje več funkcionalnosti v enem sistemu. Uporaba ODOS-a lahko vključuje digitalizacijo procesov kot so vnos potnih nalogov, arhiviranje dokumentov, upravljanje naročilnic, evidentiranje nabav, obdelava elektronskih računov in avansnih računov.

Prikaz digitalizacije na primerih delovnih procesov s uporabo ODOS-a lahko vključuje naslednje primere:

 • Projektno vodenje: ODOS vam omogoča enostaven pregled nad vsemi vašimi tekočimi in zaključenimi projekti
 • Personalna mapa: ODOS vam omogoča, da shranjujete vse dokumente povezane s svojimi zaposlenimi na enem mestu, tako da jih lahko enostavno dostopate in urejate.
 • Poslovna izobraževanja: Sistem ODOS omogoča učinkovito organizacijo in upravljanje izobraževanj za zaposlene, vključno s predavatelji, terminski načrti in potrditvami udeležencev.
 • Pogodbe: ODOS omogoča enostavno elektronsko podpisovanje pogodb kjerkoli ste

V primeru, da se podjetje odloči za uporabo ODOS-a, lahko pričakuje učinkovito in enostavno upravljanje delovnih procesov, s čimer se izboljša učinkovitost poslovanja in zmanjšajo stroški.

Zgoraj smo našteli samo nekaj primerov sedaj si pa tudi poglejmo še malo podrobneje za nekatere poslovne procese, ki jih vsebuje tudi program ODOS. 

Potni nalog in njegov obrazec

Potni nalog je pomemben dokument, ki ga potrebujejo podjetja za evidenco stroškov, ki nastanejo zaradi službenih potovanj. Obrazec za potni nalog je vodilo za zapisovanje vseh potrebnih informacij, kot so kraj potovanja, datum, namen potovanja in druge pomembne podrobnosti. V preteklosti so bili potni nalogi papirnati in jih je bilo potrebno fizično prenesti med oddelki v podjetju, vendar je digitalizacija omogočila lažji in učinkovitejši način upravljanja tega procesa.

Kaj vse mora potni nalog obrazec vsebovati?

Potni nalog obrazec običajno vsebuje naslednje informacije:

 • Ime in priimek zaposlenega
 • Datum in čas potovanja
 • Namen potovanja
 • Prevozno sredstvo
 • Kilometrina ali strošek prevoza
 • Datum povratka in odhoda
 • Podpis zaposlenega
 • Potrditev vodje
 • Informacije o stroških, kot so stroški prehrane in nastanitve

Te informacije omogočajo podjetju preprosto in učinkovito vodenje potnih nalogov, hkrati pa zagotavljajo zakonito zaščito podjetja.

Z uporabo digitalnega obrazca za potni nalog, podjetja lahko lažje vodijo evidenco o stroških in prihranijo čas, saj lahko vse potrebne informacije vnesejo elektronsko. Poleg tega digitalni obrazec za potni nalog omogoča tudi preprost prenos informacij med oddelki in enostavno arhiviranje podatkov.

V končni fazi digitalizacija potnega naloga z obrazcem omogoča boljšo kontrolo stroškov, hitrejše odobravanje zahtevkov za plačilo in celovitejši pogled na potrošnjo za službena potovanja v podjetju. Zato je pomembno, da podjetja pri izbiri sistema za upravljanje potnih nalogov izberejo ustrezno tehnologijo, ki bo zadovoljila njihove potrebe in jim omogočila učinkovito in enostavno upravljanje s potnimi nalogi.

Arhiviranje in upravljanje naročilnic s pomočjo digitalne tehnologije

Arhiviranje dokumentov in upravljanje naročilnic z uporabo digitalne tehnologije je ključnega pomena za uspešno in učinkovito poslovanje podjetja. Uporaba tradicionalnega papirnega sistema lahko povzroči veliko težav in zamud, medtem ko digitalni sistem omogoča hitro in enostavno iskanje in dostop do dokumentov.

Naročilnice so ena od ključnih dokumentov v poslovanju podjetja, saj dokumentirajo dogovor med podjetjem in dobaviteljem o nakupu in dostavi blaga. V papirnem sistemu se lahko naročilnice zgubijo ali poškodujejo, kar lahko povzroči težave pri ugotavljanju zgodovine naročil. Z uporabo digitalnega sistema za arhiviranje dokumentov in upravljanje naročilnic se ta težava izognemo, saj so vse naročilnice vedno na voljo in dostopne na enem mestu.

Digitalni sistem za arhiviranje dokumentov in upravljanje naročilnic prav tako omogoča tudi enostavno sledenje stanju narejenih naročil. Podjetja lahko preprosto pregledajo in primerjajo cene med seboj ter učinkovito planirajo in izvajajo vse svoje nabavne aktivnosti.

Poleg tega digitalni sistemi za arhiviranje dokumentov in upravljanje naročilnic podjetju omogočajo veliko varnejšo in bolj zaščiteno shranjevanje podatkov. Sistemi so običajno zaščiteni z gesli in avtorizacijskimi postopki, zato so dokumenti varni pred neželenim dostopom ali izgubo le teh.

V zaključku tega lahko rečemo, da je uporaba digitalne tehnologije za arhiviranje dokumentov in upravljanje naročilnic ključnega pomena za uspešno in učinkovito poslovanje podjetja. Omogoča hitro in enostavno iskanje ter lažji dostop do dokumentov, sledenje stanju naročil, varnejše in bolj zaščiteno shranjevanje podatkov ter učinkovito planiranje in izvajanje vseh nabavnih aktivnosti.

Elektronsko evidentiranje nabave 

Elektronsko evidentiranje nabave je postopek, pri katerem se nabava proizvodov in storitev za podjetje izvaja preko elektronskih sistemov in dokumentov. Takšen pristop omogoča hitro in učinkovito obdelavo informacij o nabavi, kar lahko prinese številne koristi za podjetje.

Elektronsko evidentiranje nabave vključuje uporabo elektronskih dokumentov, kot so ponudbe, naročilnice, računi, potni nalogi in drugi, namesto papirnatih dokumentov. Elektronsko obdelovanje dokumentov omogoča lažjo kontrolo in preglednost informacij o nabavi, kar lahko prinese večjo učinkovitost in učinkovitost pri delu.

Druga prednost elektronskega evidentiranja nabave je, da lahko podjetje hitro in enostavno pregleda vse informacije o nabavah na enem mestu. Elektronsko shranjevanje dokumentov omogoča enostavno iskanje, urejanje in sinhronizacijo informacij o nabavah, kar zmanjšuje tveganje za napake in zagotavlja večjo natančnost.

Prav tako lahko elektronsko evidentiranje nabave prinese prihranek časa, saj ni potrebno ročno vnašanje podatkov o nabavah in ni potrebno pregledovati papirnatih dokumentov. Namesto tega se podatki samodejno vnašajo in pregledujejo preko elektronskih sistemov.

V končni fazi je elektronsko evidentiranje nabave ključnega pomena za učinkovito in natančno vodenje računovodstva, saj zagotavlja ustrezne podatke za izdelavo finančnih poročil.

Zaključno, elektronsko evidentiranje nabave omogoča podjetjem, da izboljšajo učinkovitost in učinkovitost pri delu, zmanjšajo tveganje za napake in prihranijo čas pri vodenju nabave.

Izboljšanje poslovnih sestankov s pomočjo digitalne tehnologije

Digitalna tehnologija je v zadnjih letih močno spremenila način, kako se poslovni sestanki organizirajo in izvajajo. Uporaba digitalnih orodij lahko poslovnim sestankom prinese številne koristi, od izboljšanja organizacije do povečanja učinkovitosti.

Z digitalnim koledarjem lahko enostavno planirate in rezervirate termin za poslovni sestanek, hkrati pa lahko vprašanja in teme za razpravo shranite za kasnejše pregledovanje.

Prav tako lahko z uporabo digitalne tehnologije dostopate do vseh pomembnih dokumentov, ki jih potrebujete za sestanek, vključno s predstavitvami in analizami. To omogoča hitro in enostavno pripravo na sestanek, kar pomeni, da lahko posvečate več časa ključnim vprašanjem in odločitvam.

Na samem sestanku lahko z digitalnimi tablami in projektorji enostavno prikazujete informacije in analize, hkrati pa lahko z uporabo digitalnega beleženja takoj zabeležite ključne točke in odločitve. To lahko znatno izboljša učinkovitost sestanka, saj so informacije enostavno dostopne in razumljive.

Elektronsko organiziranje in vodenje poslovnih sestankov s pomočjo digitalne tehnologije ponuja veliko koristi za podjetja. Eden glavnih  je večja učinkovitost in natančnost sestankov. S pomočjo digitalne tehnologije lahko podjetja enostavno shranijo in dostopajo do informacij, ki jih je potrebno na sestankih, kot so zapisi, prezentacije in zadolžitve. To zagotavlja, da so sestanki bolj organizirani in da se vsa pomembna informacija ne izgubi.

Poleg tega lahko digitalne tehnologije uporabite tudi za učinkovito komunikacijo med sestanki. 

Digitalne tehnologije so tudi koristne za sledenje nalogam in zadolžitvam, ki so bile dodeljene na sestankih. Na primer, lahko uporabite aplikacijo za sledenje projektov, da bi zabeležili vse zadolžitve in jih pregledali po končanem sestanku. To zagotavlja, da so vse zadolžitve opravljene v roku in da se nič ne zamudi.

Vse to pomeni, da lahko z uporabo digitalne tehnologije izboljšate organizacijo, pripravljenost in učinkovitost poslovnih sestankov, kar lahko pripomore k boljšim poslovnim rezultatom.

Izdaja elektronskih računov

Elektronski računi so digitalni dokumenti, ki vsebujejo informacije o transakciji med dvema stranema. Namesto da se izdajajo fizični papirnati računi, se elektronski računi izdajajo in pošiljajo preko elektronskih kanalov, kot so e-pošta, spletne platforme ali mobilne aplikacije.

Implementacija elektronskih računov v poslovanju ima številne prednosti, ki prispevajo k bolj učinkovitemu in ekonomičnemu delu. Ena izmed najpomembnejših prednosti je zmanjšanje tiska in pošiljanja papirnatega dokumenta, kar zmanjšuje tudi stroške. Prav tako elektronski računi olajšajo evidentiranje, saj so vedno dostopni in ni potrebe po fizičnem iskanju papirnatega dokumenta.

Elektronski računi so tudi bolj varni kot papirnati računi, saj se lahko hranijo v zaščitenih oblakih in lahko imajo dodatne varnostne funkcije, kot so šifriranje in avtorizacija dostopa.

Poleg tega elektronski računi prispevajo k trajnostnosti, saj zmanjšujejo potrebo po tiskanju in pošiljanju papirja, kar prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in varstvu okolja.

Z vidika poslovnih procesov elektronski računi zagotavljajo tudi hitrejši prenos informacij, saj se lahko pošljejo v nekaj sekundah, medtem ko lahko pošiljanje papirnatega računa traja dneve ali celo tedne.

V končni fazi lahko elektronski računi pripomorejo k večji učinkovitosti in produktivnosti poslovanja, saj omogočajo hitro in enostavno evidentiranje in arhiviranje dokumentov, kar lahko pozitivno vpliva na poslovne rezultate.

Digitalizacija personalne mape in poslovnih izobraževanj

Digitalizacija osebne mape in poslovnih izobraževanj je pomemben korak v procesu digitalizacije poslovanja. Uporaba digitalne tehnologije omogoča enostavno in učinkovito upravljanje osebnih dokumentov in evidenc izobraževanj zaposlenih.

Personalna mapa je ključen dokument za vsakega zaposlenega, saj vsebuje vse informacije o njegovi zaposlitvi, kot so plačilni podatki, izobraževanja, pretekle izkušnje in reference. Digitalizacija osebne mape omogoča enostavno dostopnost do teh informacij, kar pomeni manj časa, porabljenega za iskanje in pregledovanje fizičnih dokumentov.

Poslovna izobraževanja so ključnega pomena za razvoj kompetenc in izboljšanje delovne učinkovitosti zaposlenih. Digitalizacija tega procesa omogoča enostavno vodenje evidenc o izvedenih izobraževanjih in pregled nad njihovimi rezultati. To pomaga podjetjem pri spremljanju razvoja zaposlenih in pri načrtovanju nadaljnjih izobraževanj.

Poleg tega digitalizacija tudi zmanjšuje tveganje za izgubo ali poškodbo dokumentov in zagotavlja varnost podatkov. Vsi dokumenti so shranjeni na varnem mestu in dostopni iz katerekoli lokacije, kar pomeni, da lahko podjetja delujejo učinkovito in nemoteno, ne glede na to, kje se nahajajo zaposleni.

V zaključku, digitalizacija personalne mape in poslovnih izobraževanj prinaša številne koristi za podjetja in zaposlene. Učinkovitejše upravljanje dokumentov, enostavna dostopnost do informacij, varnost podatkov in izboljšana učinkovitost so le nekatere od prednosti, ki jih prinaša ta proces.

Od avansnega računa do končne implementacije

Avansni račun je pomemben del procesa digitalizacije poslovanja, ki ga je potrebno premišljeno obravnavati. Avansni račun je začetni znesek, ki se zaračuna kupcu pred izvedbo storitve ali proizvodnje izdelka. V digitalnem svetu lahko avansni račun zelo preprosto in učinkovito upravljamo s pomočjo specializirane programske opreme.

Proces digitalizacije poslovanja zajema številne korake, od izbire prave tehnologije do končne implementacije. Končna implementacija pa vključuje tudi uspešno uporabo tehnologije v vsakodnevnem poslovanju in stalno spremljanje njenega delovanja ter prilagajanje glede na potrebe podjetja.

Izbira prave tehnologije je ključnega pomena, saj lahko le tako zagotovimo, da bodo koristi digitalizacije dejansko dosežene. Med drugim lahko s pomočjo tehnologije avtomatiziramo procese, kot so elektronsko evidentiranje nabave, arhiviranje dokumentov, upravljanje naročilnic, elektronsko izdajanje računov in avansnih računov, kar prispeva k večji učinkovitosti in produktivnosti.

Digitalizacija lahko izboljša tudi poslovne sestanke in izobraževanja ter olajša upravljanje personalne mape. Učinkovitejše organiziranje in arhiviranje dokumentov ter lažja dostopnost do informacij namreč omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo delo.

V končni fazi je pomembno, da podjetje redno spremlja in prilagaja svoje poslovanje s pomočjo tehnologije. Le tako lahko zagotovimo, da bodo prednosti digitalizacije dejansko izkoriščene in da bo poslovanje učinkovitejše in bolj produktivno.

V kolikor vas zanima še več o digitalizaciji poslovnih procesov ali digitalizaciji na splošno si preberite spodnje članke. 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke... Hočem vedeti več...

Kaj so piškotki (ang. »cookies«)? Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas v teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oz. informacij, ki bi vas lahko identificirale. Zakaj so piškotki potrebni? S pomočjo piškotkov vam lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani. Tako se npr. v piškotke lahko beležijo vaše preference in nastavitve, vnosi v spletne obrazce in informacije za prijavljene uporabnike. V spletnih trgovinah se v piškotke beležijo izdelki v nakupovalni košarici, priljubljeni izdelki, ostali podatki o nakupu itd. S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani in tako lažje odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter vam ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oz. primernejšo ponudbo. S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase. Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem, ko se ostali lahko shranijo, le če se s tem strinjate. Katere piškotke uporabljamo? Uporabljamo naslednje piškotke: 1. Lastni piškotki (ang. »local cookie/first party cookie«) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto. 2. Drugi piškotki (ang. »third party cookie«) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (npr. Google Analytics). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanj, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Več o Google Analytics si lahko preberete tu. Kaj bomo s podatki, ki so zbrani s pomočjo piškotkov? Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. Internet Explorer 9 Internet Explorer 7 in 8 Mozzila Firefox Chrome Safari (stran v angleškem jeziku) Opera (stran v angleškem jeziku) Če piškotke izklopite, spletna stran ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.

Zapri okno